نویسنده: سارا عبداله پور

  • چگونه مهربان باشیم؟

    یکی از راه های برقراری ارتباط انسان ها با یکدیگر محبت کردن و مهربانی است. محبت کردن به دیگران ضمن ایجاد حس خوب در آنها باعث تقویت روابط بین فردی می‌شود. طبق تحقیقات روان شناسی افرادی که رفتارهای محبت آمیز بیشتری نسبت به دیگران دارند به میزان قابل توجهی رضایت از زندگی بیشتری را تجربه…

  • مسخره کردن دیگران | جواب تمسخر دیگران

    هر انسانی به اقتضای داشتن زندگی اجتماعی نیازمند برقراری و ایجاد ارتباطات با دیگران است. در خلال این ارتباطات بعضا ممکن است که افراد از یکدیگر دلگیر شوند. تحقیر، تمسخر، استفاده از الفاظ رکیک و توهین های شخصیتی بخشی از ادله ی این دل آزردگی هاست. یکی از این رفتار های زننده تمسخر است. اما…

  • خودکارآمدی و انواع آن

    حتما این مساله ذهن شما را نیز درگیر کرده است که سعی کنید اعتماد به نفس تان را تقویت کنید ولی بعضا نتیجه ی مطلوب تان را کسب نکرده اید. یکی از دلایل عدم موفقیت افراد در زمیه ی افزایش اعتماد به نفس، توجه نکردن به احساس خودکارآمدی می باشد. در واقع خودکارآمدی می تواند…