نقش ژن ها در بدن


نقش ژن ها در بدن بسیار مورد پژوهش قرار گرفته است. نقش‌ژن ها در بدن از طریق کروموزم‌های والدین و ژن‌های غالب و مغلوب نشات می‌گیرد. بر اساس تحقیقاتی که توسط پژوهشگران بر روی دو قلوها انجام شد، دوقلوهای همسان و ناهمسان زمانی که به دور از خانواده و جدا از هم با تربیت های متفاوتی رشد کردند، متوجه شدند که ژن ها چه تاثیرات قوی و اثربخشی بر افراد دارند. با گذشت سال‌ها و تربیت های متفاوت، دو قلوها کاملا از شخصیت و ویژگی های رفتاری یکسانی برخوردار بوده‌اند. ژنها سالها است که مورد بررسی پژوهشگران قرار دارند.

با جهش ژنتیکی افراد به بیماری ها و اختلالات ناگواری مبتلا می‌شوند که محیط توانایی بروز این بیماری ها را در افراد ندارند. با تعریف RNA از روی DNA ژن ها داخل بدن افراد نقش می‌گیرند. گاهی با کمک عوامل محیطی می‌توان بسیاری از ویژگی های رفتاری و شخصیتی را ضعیف یا قوی کرد. برای مثال بسیاری از افراد درونگرا از حضور در جمع لذت می‌برند اما برونگرا نیستند. با کسب تجربه های گوناکون و مهارت های متفاوت توانستند تا از حضور در جمع لذت ببرند. بنابراین بسیاری از ویژگی های خود را می‌توانیم به کمک روانشناس تقویت یا کنترل کنیم. برای دریافت مشاوره فردی کلیک کنید.

نقش ژن ها در بدن

نقش ژن ها در بدن انسان

نقش ژن ها در بدن به قدری پر اهمیت و پررنگ است که کل ظاهر، خصوصیات اخلاقی، شخصیت و … توسط ژن ها مشخص شده است. ژن ها تمامی صفات سلول را تحت کنترل می‌گیرند. عملکرد سلول ها توسط ژن ها و پروتئین های ساخته‌شده از روی آن مشخص می‌شود. ژن از والدین به ارث برده می‌‌شود و بر اثر تقسیم سلولی و تعامل با سلول ها با محیط دچار تغییر می‌شود. ژن ها گاهی دچار جهش می‌شوند و تغییرات بزرگی را در بدن ایجاد می‌کنند. جهش های ژنتیکی باعث پدیدار شدن صفت های جدیدی در سلول می‌شوند. همیشه ژن های غالب با تعریف RNA از روی DNA در بدن فرزند پدیدار می‌آید. به طور کلی نقش ژن در شخصیت و رفتار انسان ها با محیط همراه می‌شود. با تقویت ژن توسط محیط شخصیت افراد شکل می‌گیرد.

ساختار ژن در بدن | نقش ژن ها در بدن

ژن قسمتی از مولکول نوکلئیک اسید، RNA و DNA است که عملکردها از روی این ها تعیین می شود. ساختار ژن در بدن به این گونه است که تعداد زیادی از رشته های پروتئینی را در بر می‌گیرد. این ساختار شامل بخش هایی است که توسط RNA ترجمه یا رونویسی نمی‌شوند. هر ژن از دنباله نظارتی که برای بیان ژن ضروری است تشکیل شده‌است. این قسمت شامل پروموتر است که به وسیله فاکتورهای رونویسی مشخص و متصل می‌شود. ژن هایی که به مقدار زیادی در سلول تعریف می‌شوند پروموتر قوی دارند و ژن هایی که در سلول کم به کار برده‌می‌شوند ضعیف هستند. فاکتورهای رونویسی آنزیم های RNA را کار می‌گیرند و تولید RNA از روی DNA شروع می‌شود. نقش ژن ها در بدن به کمک DNA, RNA و کروموزم ها تعیین می‌شود.

نقش ژنتیک یا محیط در شخصیت

نقش ژن ها در بدن کروموزوم ها

بر اساس بررسی های جدید مشخص شده‌است که ویژگی های شخصیتی افراد در طول زمان تغییرات کوچکی می‌کند.  اهمیت ژن بیشتر است یا محیط؟ محققان چندین دهه بر کودکان بی سرپرست، خانواده ها و دوقلوها تحقیق انجام داده اند تا تاثیرات محیط و ژنتیک را بررسی کنند. ژنتیک و محیط هر دو بر افراد تاثیر گذارند اما بر اساس تحقیقات، ژنتیک نقش اساسی تری در شخصیت افراد ایفا می‌کند. طبق بررسی ها محققان به این نتیجه رسیده اند که نقش ژن ها در بدن از دوران جنینی مشخص شده و تعیین کننده رفتار و شخصیت افراد است.

بر اساس تحقیقات انجام شده در آمریکا بر روی 350 دوقلو به این نتیجه رسیدند که کودکان دوقولو همسان و غیر همسان حتی زمانی که در یک محیط و خانه رشد نکرده باشند بسیار به یکدیگر شبیه هستند. البته از این موضوع نمی‌توان غافل شد که محیط نقش مهمی در شخصیت افراد دارد. محیط و ژنتیک زمانی که با یکدیگر همراه می‌شوند افراد خاص و خارق العاده را تشکیل می‌دهند. شخصیت افراد مجموعه ای از افکار، احساسات، ویژگی های فیزیکی و رفتار اجتماعی است. به طور کل صفات به ارث برده و محیط در آن نوعی همبستگی ذاتی دارد. بنابراین نقش ژن ها در بدن تقریبا 90 درصد را در برمی‌گیرد.

اثر گذاری طبیعت یا تربیت؟ | نقش ژن ها در بدن

دانشمندان ژنتیک یک ژن را در کمتر از 1 درصد مردم یافت کرده اند. اما در بدن ورزشکاران این ژن تا 70 درصد وجود دارد. ولی به آن معنی نیست که اگر این ژن را نداشته باشید توانایی ورزش را هم نخواهید داشت. این ژن در بدن ورزشکاران به بازیابی نیرو و انرژی از دست رفته کمک می‌کند و آنها را تبدیل به ورزشکار حرفه ای کرده‌است. حتی با وجود نقش ژن ها در بدن باید بسیار سخت تلاش کرد تا ورزشکار حرفه ای شد.

تغییر ژنتیک غالب و درونی بسیار طاقت فرسا است. برای مثال افرد برونگرا توانایی منزوی شدن دارند اما هرگز به فرد درونگرا تبدیل نخواهند شد. اما ویژگی های برونگرایی در این فرد کاهش یافته و به انزوا گرویده است. افراد برونگرا بسیار اجتماعی و جمع گرا هستند اما به این موضوع نیز پی برده‌اند که سکوت و تنهایی گاهی برای همه افراد لازم است. افراد درونگرا نیز با افزایش سن شاید به سمت برونگرایی گرایش داشته باشند. این تغییر به منظور از بین رفتن درونگرایی فرد نیست! بلکه نحوه برقراری ارتباط با دیگران و اجتماع را آموزش دیده است و از حضور در جمع لذت می‌برد. در این مثال ویژگی های افراد تغییری نکرده است؛ اما با تمرین و مهارت آموزی از ویژگی اصلی خود دور شده‌است.

اگر استعداد شما نمایان می‌شود و از طریق ژنتیک این استعداد درون شما بروز پیدا کرده است، با تمرین و کمک از محیط استعداد خود را پرورش دهید. ژنتیک توانایی گفتاری، شنیداری، زبانی، ریاضیات و بساری از مهارت های افراد را مشخص می‌کند. اما برای تقویت آن هم چنان باید مهارت های لازم و مناسب را بدست بیاورید. با تمرین و پرورش راه آسان تری برای توانایی های خود در پیش می‌گیرید. بنابراین به همان میزان که نقش ژن ها در بدن پر اهمیت است، محیط و تربیت نیز در رفتارهای ما اثر گذار هستند.

برای آشنایی با روش های جدید استعدادیابی کودکان و بزرگسالان کلیک کنید.

نقش ژن ها در بدن و بروز اختلالات ژنتیکی

نقش ژن ها در بدن به گونه ای است که باعث بروز اختلالات مختلفی می‌شود. بسیاری از اختلالات و بیماری ها از طریق ژنتیک به افراد منتقل می‌شوند. وراثت به تنهایی نقش بسیار پر رنگی در بروز اختلالات و بیماری ها دارد که در ادامه به بیشتر این بیماری ها و خصوصیات رفتاری اشاره کرده ایم.

 • آلزایمر
 • بیماری های قلبی
 • آرتروز
 • چاقی
 • سرطان
 • فشار خون بالا
 • دیابت
 • سندرم ترنر
 • سندرم فریاد
 • سندرم کلاین فلتر
 • اعتیاد به الکل و مواد مخدر
 • خشونت
 • پرخاشگری
 • رفتارهای تهاجمی
 • داروهای خطرناک
 • بی فایی
 • وفاداری
 • شهامت
 • بزدلی
 • پستی
 • رذالت
 • بزرگواری
 • نجابت
 • تمامی اختلالات شخصیت
 • اضطراب ها

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تاثیر ژنتیک بر اعتیاد کلیک کنید.

آیا نقش ژن ها بر بدن اختیارات او را زیر سوال می برد؟

آیا نقش ژن ها در بدن به چه میزان نشان دهنده رفتار و شخصیت ما است؟ این سوال که آیا ما تحت کنترل ژن ها هستیم یا خیر همیشه مورد بررسی قرار گرفته‌است. تمام اعضای بدن ما، اثر انگشت، دست، پا، اجزای صورت، صدا، خصوصیات اخلاقی، شخصیت و … همه بستگی به ژن های فرد دارد. ویژگی هایی که از والدین به ارث می‌بریم اگر غالب باشد به فرزندان منتقل می‌شود. اما با تغییرات محیطی می‌توان برخی از ویژگی ها را تقویت و برخی را تضعیف کرد. همانطور که ژن درصد زیادی از ویژگی افراد را در بر می‌گیرد، محیط و فرد نیز با استفاده از راهبردهای مناسب توانایی غلبه بر ژن را خواهند داشت.

نقش ژن ها در بدن دی ان ای

کلام آخر

نقش ژن ها در بدن و محیط به طور یکسان در بروز ویژگی ها نقش دارند. افراد بسیاری وجود دارند که شخصیتی پرخاشگر دارند اما با استفاده از روش های درمانی و کنترل خشم این ویژگی ژنتیکی را ضعیف می‌کنند. اما هرگز ویژگی پرخاشگری از شخصیت این افراد خارج نمی‌شوید. برای کنترل خشم و بررسی ویژگی های ژنتیکی که از والدین به ارث می‌بریم اما فایده ای برای ما ندارند نیاز به کمک روانشناس داریم. مشاورین با ارائه راهکارهای مناسب به ما روش کنترل بر رفتار را می‌آموزند. مرکز مشاوره ذهن نو به صورت حضوری و تلفنی خدمات روانشناسی به مراجعان ارائه می‌دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

برای دریافت مشاوره در زمنیه نقش ژن ها در بدن در هر ساعت از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *