طرحواره های ناسازگار


طرحواره های ناسازگار توسط نظریه یانگ به وجود آمد. به 18 دسته تقسیم می‌شوند. که شامل طرحواره رها شدگی، محرومیت هیجانی، بی اعتمادی، شرم، اطاعت، شکست و … می‌شود. همه ما تا سن 18 سالگی طرحواره هایی را در ذهن شکل می‌دهیم که تا مرگ آنها را با خود به همراه داریم. این طرحواره ها الگوهای تکراری احساس، فکر و رفتار هستند. که در دوران کودکی تا نوجوانی شکل گرفته اند. این الگو ها در صورتی که تغییر نکنند، در تمامی مراحل زندگی با آن روبرو خواهید شد. این طرحواره ها به ما یاد می‌دهند که چطور احساس، فکر و رفتار کنیم.

زمانی که با موقعیت مشابه با دوران کودکی روبرو شویم، طرحواره ما همزمان با موقعیت گذشته، حال را کنترل می‌کند. با توجه به تجربیات دوران کودکی، با چند مورد از این طرحواره ها در بزرگسالی روبرو خواهید شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مشاوره فردی کلیک کنید.

طرحواره های ناسازگار

طرحواره های ناسازگار برای اولین بار توسط جفری یانگ ابداع شد. این شخص طرحواره درمانی را بنیان گذاری کرده و توسعه داده است. طبق نظر یانگ، 18 طرحواره اساسی وجود دارد. این طرحواره ها شامل: بی اعتمادی،  رها شدگی، تنبیه، نقص، بی کفایتی، شکست، اطاعت، آسیب پذیری و … است که در این مقاله توضیح داده ایم. طرحواره ها تا سنین 18 سالگی شکل می‌گیرد. معمولا باعث آسیب به خود و دیگران می‌شود. جهت اطلاع از طرحواره درمانی، همراه ما باشید.

🟡 طرحواره درمانی

طرحواره درمانی یکی از رویکردهای درمانی در روانشناسی است. این رویکرد توسط جفری یانگ بنیان گذاری شد و جهت درمان اختلالات شخصیت، مزمن محور و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. جهت کسب اطاعات بیشتر در زمینه طرحواره درمانی کلیک کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طرحواره درمانی کلیک کنید.

انواع طرحواره های ناسازگار

در نظریه طرحواره درمانی به طور کل 18 طرحواره ناسازگار وجود دارد. که در این بخش مقاله راجع به انواع طرحواره های ناسازگار توضیح داده ایم.

📌 رها شدگی و بی ثباتی | طرحواره های ناسازگار

یکی از طرحواره های ناسازگار، رها شدگی است. زمانی که یک شخص به این طرحواره دچار باشد، نسبت به رها شدن و تنهایی حساسیت های بالایی دارد. حتی او به کوچکترین نشانه ها واکنش نشان می‌دهد. مثلا اگر شریک احساسی او پاسخ پیامش را ندهد، احساس رها شدگی به او دست می‌دهد. احساس دارد که عزیزان او علاقه ای به آن ندارند و به زودی آنها را ترک می‌کند. علاوه بر این، اثبات عشق و علاقه به این افراد ساده نیست.

افراد مبتلا به طرحواره های ناسازگار رها شدگی، بسیار سخت باور می‌کنند که کسی آنها را دوست دارد. همیشه نگران هستند و مداوم به فکر رها شدن و تنهایی هستند. رفتارهای این افراد شامل مواردی است که در ادامه اشاره کرده ایم.

✅ وابستگر افراطی به افراد مهم زندگی

✅کنترل دیگران

✅ انحصار طلبی

✅ سرزنش دیگران

✅رقابت

✅ حسادت

📌 محرومیت هیجانی

محرومیت هیجانی یکی از انواع طرحواره های ناسازگار است. زمانی که این طرحواره پدیدار می‌شود، یعنی فرد در  دوران زندگی خود مورد محبت، عشق، پذیرش و درک قرار نگرفته است. فردی را نداشته که به صحبت های او گوش دهد. افرادی که دارای این طرحواره های ناسازگار هستند، افسردگی و تنهایی است.

طرحواره های ناسازگار محرومیت هیجانی دارای رفتارهایی است که در ادامه اشاره کرده ایم.

✅ کسی آنها را درک نمی‌کند.

✅ فردی را ندارند که دل سیر با آن صحبت کنند.

✅انتظار دریافت محبت ندارند.

✅ تمایل خودشان را نسبت به توجه و محبت بروز نمی‌دهند.

✅ معمولا افرادی را برای رابطه انتخاب می‌کنند که خودمحور، بی عاطفه، نیازمند و تنها است.

📌 بی اعتمادی و بدرفتاری | طرحواره های ناسازگار

یکی از طرحواره های ناسازگار، بی اعتمادی است. کسانی که این طرحواره را دارند، دائم در این فکر هستند که دیگران قصد آسیب به او را دارند. حتی به این باور دارد که افراد مهم زندگی او صادق نیستند. طبق نظر این افراد، دیگران همیشه قصد آسیب، فریب، کلکريال دروغ و نامردی دارند. این افراد نشانه هایی دارند که در ادامه توضیح داده ایم.

✅ از اینکه احساس و افکار خود را با کسی در میان بگذارند هراس دارند.

✅ باور دارند دیگران از اطلاعات آنها سوءاستفاده می‌کنند.

✅تمایل به برقراری رابطه صمیمانه ندارند.

✅ به دیگران اجازه نزدیک شدن به خود را نمی‌دهند.

✅به دلیل اینکه هراس دارند دیگران به آنها آسیب وارد کنند، از دیگران دوری می‌کنند.

✅ بد رفتاری و قربانی شدن در زندگی این افراد زیاد است.

✅  برای اثبات ضرورت ها همیشه به دنبال سر نخ ها و شواهد هستند.

📌 شرم و نقص

شرم یکی از انواع طرحواره های ناسازگار است. این افراد به این باور دارند که یک نقص درونی دارند. احساس بی ارزشی دارند و همیشه فکر می‌کنند که دوست داشتنی نیستند. خود را حقیر و زشت می‌دانند. و هرچیزی در درون خود را به درد نخور می‌نامند. به دلیل این نقص هایی که در درون خود می‌بینند، سعی دارند با کسی آشنا نشوند تا نقص آنها برملا نشود.

📌 بیگانگی و انزوای اجتماعی | طرحواره های ناسازگار

یکی از طرحواره های ناسازگار، بیگانگی است. افراد مبتلا به این طرحواره، به این باور دارد که وصله ناجور جامعه است. نسبت به هیچ گروهی احساس تعلق ندارد و همیشه در حاشیه به سر می‌برد. برای انجام کارها به خلوت می‌روند و معمولا بیشتر اوقات را در تنهایی به سر می‌برد.

📌 بی کفایتی و وابستگی

اگر فردی دارای یکی از طرحواره های ناسازگار به نام وابستگی باشد، از خود نشانه هایی بروز می‌دهد. این نشانه ها را در این بخش مقاله توضیح داده ایم.

✅ فرد اعتقاد دارد از عهده کار بر نمی‌آید.

✅ خود را ناتوان و درمانده می‌بیند.

✅برای برآوردن نیازهای خود، محتاج دیگران است.

✅ برای کارهای روزمره زندگی توانایی برنامه ریزی ندارد.

✅ این فرد احساس دارد که از پس درآمد، زندگی، شغل، کار و … بر نمی‌آید.

✅ به تصمیمات خود باور ندارد.

✅ شدیدا به فردی که به آنها کمک می‌کند وابسته می‌شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طرحواره وابستگی و بی کفایتی کلیک کنید.

📌 شکست | طرحواره های ناسازگار

یکی از انواع طرحواره های ناسازگار، شکست می‌باشد. در این شرایط فرد احساس می‌کند که در زندگی به اندازه دیگران موفق نشده است. خود را با دیگران مقایسه می‌کند. باهوش نیستند. در مقایسات خود را بی کفایت، نالایق، بی استعداد، نادان و ناموفق می‌نامند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طرحواره شکست کلیک کنید.

📌 آسیب پذیری نسبت به بیماری و ضرر

یکی از انواع طرحواره های ناسازگار، اسیب پذیری نسبت به بیماری و ضرر است. این افراد معمولا در انتظار وقوع حادثه هستند. از همه چیز هراس دارند. این افراد به دلیل ترس های که دارد، دائما در اضطراب به سر می‌رود.

📌 اطاعت | طرحواره های ناسازگار

اطاعت یکی از انواع طرحواره های ناسازگار است. فردی که به این طرحواره مبتلا است، به منظور اجتناب از تنبیه، به تمام دستورات دیگران گوش می‌دهد. این شخص نیازها و احساسات خود را نادیده می‌گیرد و به نیازهای دیگران توجه می‌کند. احساس دارد که خواسته های خود بی ارزش است و باید به خواسته های دیگران توجه کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طرحواره اطاعت کلیک کنید.

📌 خود تحول نیافته و گرفتار

از دیگر طرحواره های ناسازگار، گرفتار است. افراد مبتلا به این طرحواره هویت قوی ندارند. اغلب درگیر و گرفتار مادر، پدر، معلم، دوست، استاد و درمانگر می‌شوند. این اشخاص به حد کافی رشد نکرده اند و هویت محکمی ندارند. در نهایت رشد اجتماعی این افراد گرفته شده است.

📌 خود قربانگری | طرحواره های ناسازگار

زمانی که فردی دچار یکی از انواع طرحواره های ناسازگار به نام خود قربانگری باشد، با تمایل خود به دنبال رفع نیازهای دیگران است. به صورت کاملا داوطلبانه به دنبال رفع خواسته های اطرافیان هستند. بسیار مهربان، دلسوز و غمخوار است. اگر به فردی کمک نکند، احساس غرور و خودخواهی می‌کند. تحمل رنج دیگران را ندارد و خود را فدای کمک به دیگران می‌کند.

📌 بازداری هیجانی

از دیگر انواع طرحواره های ناسازگار، بازداری هیجانی است. این افراد هیجانات خود را بروز نمی‌دهند و از صحبت در رابطه با هیجانات خود فرار می‌کند. به شدت بی عاطفه و خشک هستند. این افراد هیچ احساسی از خود بروز نمی‌دهند. و همین رفتار مانع از ابراز محبت و همدلی به دیگران می‌شود.

📌 تائید طلبی | طرحواره های ناسازگار

تائید طلبی نوع دیگر طرحواره های ناسازگار است. زمانی که فرد به این طرحواره مبتلا باشد، دائما در حال تائید دیگران می‌باشد. هر کاری را برای اینکه مورد تائید قرار بگیرند انجام می‌دهند. اگر مورد تشوبق دیگران نباشند، به شدت ناراحت و غمگین می‌شوند. نیازهای هیجانی خود را نادیده می‌گیرند. انا علاقه دارند تا مورد دوست داشتند باشند. همیشه به دنبال جلب توجه دیگران هستند تا احساس خوبی بگیرند.

📌 استاندارد های سخت و انتقاد جویی

از دیگر انواع طرحواره های ناسازگار، استانداردهای سخت است. این افراد در جستجوی استاندارد های بسیار بالا و سخت هستند. در راه رسیدن به هدف، آرامش و تمام دارایی های خود را فدا می‌کنند. وقتی که به استاندارد ها دست پیدا نمی‌کنند، خود را سرزنش و انتقاد می‌کنند. این افراد همیشه با کمبود وقت نیز مواجهه هستند.

📌 تنبیه گرایی | طرحواره های ناسازگار

تنبیه گرایی یکی از انواع طرحواره های ناسازگار است. این افراد دیگران را به خاطر کوچکترین اشتباهات تنبیه می‌کنند. این فرد دیگران را سرزنش و انتقاد می‌کند. علاقه ای به بخشش دیگران ندارد. خودش نیز در این زمینه اذیت می‌شود. هیچ عذر و بهانه ای از سمت طرف مقابل، قابل قبول نیست. رفتارهای اشتباه دیگران را نمی‌پذیرند، و هر اشتباهی را نتیجه کم کاری می‌نامند. با شریک احساسی خود دائما در حال دعوا، تنبیه و قهر است.

📌 منفی گرایی و تنبیه

از انواع دیگر طرحواره های ناسازگار، تنبیه و منفی گرایی است. این افراد صرفا بر جنبه های منفی زندگی تاکید دارند. این جنبه های منفی شامل: درد، بیماری، نا امیدی، فقدان، خیانت و … است. حتی زمانی که در دور خوش و مثبت خود قرار دارد، بر جنبه های منفی بیشتر تاکید می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طرحواره منفی گرایی کلیک کنید.

📌 خود کنترلی | طرحواره های ناسازگار

خود کنترل گری یکی از انواع طرحواره های ناسازگار است. این افراد نشانه هایی دارند که در ادامه توضیح داده ایم.

✅ زود خسته می‌شوند

✅ حوصله انجام هیچ کاری ندارند

✅برنامه مشخص ندارند

✅ توانایی برنامه ریزی ندارند

✅ توانایی چشم پوشی از فعالیت های لحظه را ندارد

✅روال منظمی در زندگی خود ندارند

✅ توانایی کنترل هیجان را ندارند

📌 بزرگ منشی

یکی از انواع طرحواره های ناسازگار، بزرگ منشی است. افرادی که دارای این طرحواره هستند، بسیار خودشیفته هستند. خودشان را یک سر و گردن بلاتر از دیگران می‌داند و احساس می‌کند که از دیگران برتر است. نیازی به همدلی و توجه به دیگران نمی‌بیند. تنها خودشان در زندگی مهم هستند. به پیروی از قوانین علاقه ای ندارند. قوانین را برای دیگران می‌دانند، نه خودشان. اگر اطرافیان خود را قربانی این افراد نکنند، احمق و نادان شمرده می‌شوند. به نیازهای دیگران توجهی ندارند اما برای رفع نیازهای خود همه کار می‌کنند.

کلام آخر

طرحواره های ناسازگار به طور کلی به 18 دسته تقسیم می‌شدند که در این مقاله راجع به آن توضیح داده ایم. برای رهایی از این تله ها باید روش طرحواره درمانی برای شما انجام شود. طرحواره درمانی نوعی روش درمانی است که برای رهایی از تجربیات تلخ گذشته صورت می‌گیرد. برای درمان حتما باید از تکنیک های روانشناسی استفاده کنید. و از روانشناس کمک بگیرید.

مرکز مشاوره ذهن نو به صورت تلفنی و حضوری به شما مراجعین گرامی خدمات ارائه می‌دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

برای دریافت مشاوره در زمینه طرحواره های ناسازگار می‌توانید در هر ساعت از روز برای مشاوره تلفنی از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن ثابت با شماره 9099070354 جهت ارتباط با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو تماس حاصل نمایید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *