دلبستگی ناایمن (آو)


دلبستگی ناایمن نوعی سبک وابستگی ترس آلود است. ترس از دست دادن، ترس از صمیمیت، ترس از رهایی و … شکل های مختلف دلبستگی‌ناایمن است. دلبستگی‌ناایمن 3 نوع دارد که شامل دلبستگی اضطرابی، دلبستگی اجتنابی و دلبستگی آشفته می‌شود. افراد زمانی که با دلبستگی ناایمن رشد کنند در روابط خود با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. افراد به دلیل رفتار نامناسب والدین به دیگران اعتماد نمی‌کنند و از روابط صمیمانه می‌ترسند. در ادامه در رابطه با نشانه ها و دلبستگی‌های ناایمن صحبت کرده ایم. برای درمان باید حتما از روانشناس کمک بگیرید و برای رشد سالم کودک خود از مشاورین کمک بگیرید.

دلبستگی ناایمن

دلبستگی ناایمن کودک

دلبستگی ناایمن سبکی از روابط است که آلوده به ترس است. این دلبستگی در دوران کودکی شکل می‌گیرد و پیامدهایی را به دنبال دارد. به عنوان بی علاقگی در رابطه و هیجانات مانند طرد شدگی است. دلبستگی‌ناایمن از دوران کودکی و به عنوان بی اعتمادی کودک شکل می‌گیرد. اغلب افرادی که در دوران کودکی دوران سختی را گذرانده‌اند و والدین محتاطی در تربیت فرزندان نداشته اند به دلبستگی‌ناایمن دچار می‌شوند. افراد با دلبستگی‌ناایمن انتظارات نا به جایی از دیگران دارند و برعکس افراد با دلبستگی ایمن رفتار می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سپردن کودک به دیگران کلیک کنید.

انواع دلبستگی ناایمن

انواع دلبستگی ناایمن

به طور کل ۳ نوع دلبستگی ناایمن داریم. در ادامه در رابطه با انواع دلبستگی ناایمن صحبت کرده ایم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دلبستگی در کودکان کلیک کنید.

1. دلبستگی دمدمی

یکی از انواع دلبستگی ناایمن، دلبستگی مضطرب یا دمدمی است. افراد با دلبستگی مضطرب همیشه تناقضات شدیدی در روابط احساس می‌کنند. تمامی دلبستگی‌های‌ناایمن به سبک‌دلبستگی نسبت به والدین مرتبط است. حتی نمی‌دانند به عنوان فرزند از خانواده و والیدن خود چه انتطاراتی داشته باشند. زمانی که کودک با دلبستگی مضطرب رشد می‌کند، به شدت به مهربانی و جلب توجه نیاز نشان می‌دهند. این افراد روابط نزدیکی با دیگران دارند و به شدت حساس و نیاز به تایید دارند.

افراد با این نوع دلبستگی ناایمن، اگر در رابطه با مشکل مواجه شوند، خیلی جدی در رابطه با مشکل تمرکز می‌کنند. اکثرا بر جنبه های مثبت رفتار در روابط تمرکز ندارند و بیشتر بر جنبه های منفی روابط تمرکز می‌کنند. تمامی روابط این افراد موجب اضطراب آنها می‌شود و برای فرار از این اضطراب ها دست به فرار یا سوءمصرف مواد می‌زنند.

2. دلبستگی بی نظم

یکی از انواع دلبستگی ناایمن، دلبستگی بی نظم است. این نوع دلبستگی‌ناایمن در افرادی که در دوران کودکی مورد سوءاستفاده دیگران بودند بوجود می‌آید. و معمولا این افراد در تنهایی و بدون حمایت لحظات پریشانی خود را می‌گذرانند. افراد با این نوع دلبستگی هرگز بلد نیستند از افرادی که از آنها مراقبت می‌کند چه انتظاری داشته باشند. این افراد گاهی مهربان هستند و گاهی پرخاشگر. حتی خودشان هم نمی‌دانند که چرا این مدلی رفتار می‌کنند.

افرادی که والدین با دلبستگی ناایمن دارند اکثرا تمایل دارند که رفتار والدین خود را تکرار کنند. حتی این افراد قادر به سازش با رفتارهایی که انجام می‌دهند و هیجاناتی که نشان می‌دهند نیستند. از رفتار ملایم به سمت پرخاشگری خیز بر می‌دارند. یا افرادی هستند که روابط صمیمی خود را خیلی یهویی قطع می‌کنند.

3. دلبستگی اجتنابی

سومین نوع دلبستگی ناایمن، دلبستگی اجتنابی است. این نوع دلبستگی منجر به دردهای عاطفی در روابط می‌شود. افراد با دلبستگی اجتنابی بسیار علاقه دارند تا به استقلال برسند. بسیار مستقل هستند و در مواقعی که احساس کنند فردی در حال نزدیک شدن به او است، به شدت دوری می‌کنند. شناخت هیجانات برای این افراد دشوار است و گاهی به چیزهایی علاقه نشان می‌دهند که عمیقا باب میلشان نیست.

افراد با این نوع دلبستگی ناایمن، به شدت محدودیت هایی در زندگی دارند که در بعد هیجانی و عاطفی آنها نمایان می‌شود. این افراد اگر بر مشکلات خودشان غلبه کنند، می‌توانند زندگی مناسبی را پیش رو بگیرند.

نشانه های دلبستگی ناایمن

افراد با دلبستگی ناایمن نشانه هایی از خودشان بروز می‌دهند. اغلب این افراد احساس شکاکی و ناتوانی در روابط دارند. که در ادامه در رابطه با نشانه های دلبستگی‌ناایمن کامل اشاره کرده ایم.

 • همیشه می‌خواهند تا همسر یا شریک عاطفی شان آنها را همراهی کند.
 • اکثر افراد با دلبستگی‌ناایمن به همسر خود شک دارند و علاقه دارند تا همه اطرافیان شریک احساسی خود را بشناسند.
 • این افراد نمی‌توانند در روابط خود صمیمیت و نزدیکی ایجاد کنند. این افراد همیشه گارد دارند و به دیگران اجازه صمیمی شدن نمی‌دهند.
 • از اینکه به آنها آسیبی وارد شود بسیار هراس دارند. از روابط نزدیک می‌ترسند اما علاقه دارند تا با افراد مورد علاقه شان صمیمیت ایجاد کنند.
 • هیچوقت نمی‌توانند به همسر خود اعتماد کنند. همیشه احساس دارند که شریک اجساسی شان می‌خواهد به او خیانت کند.
 • افراد با دلبستگی‌ناایمن علاقه دارند تا تمام روابط خودشان را کنترل کنند. و بر شریک احساسی خود سلطه داشته باشند.
 • حس ترک شدن همیشه با این افراد همراه خواهد بود. و دلیل منطقی برای این ترس های خود ندارند. این رفتار به دلیل این است که مادرشان در دوران کودکی او را تنها گذاشته است.
 • افراد با دلبستگی ناایمن از ابراز محبت و رفتارهای صمیمی با دیگران مشکل دارند. اگر افرادی را ببیند که در جمعی یکدیگر را بغل می‌کنند بسیار ناراحت می‌شوند. زیرا در دوران کودکی تحت محبت مادر خود قرار نگرفته است. و از اینکه با دیگران چگونه باید با محبت رفتار کند آگاهی ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ترس از طرد شدن کلیک کنید.

عواقب دلبستگی ناایمن

دلبستگی ناایمن از هر نوعی که باشد روابط را دشوار می‌کند. افرادی که دلبستگی ایمن دارند هرگز از رهایی هراس ندارند. اما دلبستگی‌ناایمن عواقب و پیامدهایی را به دنبال دارد که در ادامه شرح داده ایم.

 1. افراد با دلبستگی‌ناایمن رابطه های دشواری را تجربه می‌کنند.
 2. شریک احساسی این افراد همیشه باید در رابطه با روابطش به همسر خود پاسخ دهد.
 3. شریک احساسی این افراد ازادی و استقلال را تجربه نمی‌کنند.
 4. به خوبی ابراز علاقه نمی‌کنند.
 5. همیشه نسبت به اطرافیان گار دارد.
 6. هرگز توانایی برقراری ارتباط نزدیک با همسر خود ندارند.

افراد با انواع دلبستگی ناایمن چه خصوصیاتی دارند؟

دلبستگی ناایمن 3 نوع دارد که در ابتدای مقاله توضیح داده ایم. اما هر گروه از خود نشانه و رفتارهای متفاوتی را نشان می‌دهد که در ادامه به آنها پرداخته ایم.

1.افراد با دلبستگی نوع اضطرابی

افراد با دلبستگی ناایمن از نوع اضطرابی خصوصیاتی دارند که عبارت است از.

 • در رابطه ترس از ترک شدن دارند.
 • همیشه به شریک احساسی خود می‌چسبند.
 • به شدت ترس از تنهایی دارند.
 • دائم در حال تماس به شریک احساسی خود هستند تا از موقعیت های او اطلاع پیدا کنند.
 • زمانی که مشکلی در رابطه وجود داشته باشد بسیار زیاد نگران و ناراحت می‌شوند.

2. افراد با دلبستگی نوع اجتنابی

افراد با دلبستگی ناایمن از نوع اجتنابی خصوصیاتی دارند که عبارت است از.

 • در جستجوی استقلال خود هستند.
 • تمایلی به حضور در رابطه ندارند.
 • در رابطه صمیمی نمی‌شوند.
 • از تعهد بسیار فراری هستند.
 • اطرافیان صمیمی بسیار کمی دارند.
 • درخواست کمک نمی‌کنند.
 • هنگام حضور در رابطه هیچ تلاشی نمی‌کنند.
 • همیشه انتظار تمام شدن رابطه را دارند.

درمان دلبستگی ناایمن

برای درمان افراد با دلبستگی ناایمن باید از روانشناس کمک بگیرید. در مرحله اول بپذیرید که مشکلی در دلبستگی شما وجود دارد. در مرحله دوم باید مشکلات را شناسایی کنید و رفتارهای خود را بررسی کنید. دلبستگی اساسی ترین نقش در شکل گیری روابط دارد. باید حتما از مشاورین کمک بگیرید و برای رشد مناسب کودک خود به سراغ روانشناس بروید. برای دریافت مشاوره کودک کلیک کنید.

کلام آخر

افرادی که دارای دلبستگی ناایمن هستند در نهایت به اضطراب و افسردگی دچار می‎‌شوند. از دیگران و روابط به دور هستند و در دوران بزرگسالی به دیگران بی اعتماد می‌شوند. برای رهایی از این وضعیت باید از روانشناس و مشاورین کمک بگیرید. متخصصین مرکز مشاوره آواژه اطلاعات کافی به شما می‌دهند و کمک کننده روابط والد فرزندی هستند. برای ارتباط با متخصصین روانشناس مرکز ما با شماره های درج شده تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره در زمینه دلبستگی ناایمن می‌توانید در هر ساعت از روز برای مشاوره تلفنی کودک از طریق شماره 02191002360 با برترین متخصصان کلینیک تخصصی کودک و مشاوره روانشناسی آواژه تماس حاصل نمایید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *