نویسنده: نرجس رامشگر

  • معرفی و انتخاب رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک

    رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک یکی از رشته های زیر مجموعه مدیریت و زیر گروه انسانی می باشد. در میان داوطلبان متقاضی کنکور انسانی این رشته محبوبیت زیادی دارد. مدیریت کسب و کارهای کوچک رشته ای شناور است. دانشگاه های مختلف از دو طریق با آزمون و بدون آزمون اقدام به پذیرش دانشجو می…