نویسنده: حانیه قربان تبار

  • پرخاشگری در سالمندان (آو)

    پرخاشگری در سالمندان در صورت وجود یک بیماری جسمانی بسیار زیاد دیده می‌شود. همه آدم ها در هر سنی از جمله افراد مسن، هراز گاهی احساسات منفی را تجربه می کنند، اما خشم مداوم در یک سالمند می تواند نشانه‌ای جدی باشد. درک علل پرخاشگری در سالمندان می تواند به شما کمک کند تا ریشه…

  • برخورد با مهمان | نحوه پذیرایی، خوش آمد گویی، صحبت با مهمان

    برخورد با مهمان و نحوه پذیرای و خوش آمد گویی به مهمان در هر فرهنگی متفاوت است. حتی این تفاوت ها از خانواده ای به خانواده دیگر نیز دیده می‌شود. دعوت مهمان و گذراندن وقت با آن ها بسیار سرگرم کننده است، اما می‌تواند خسته کننده نیز باشد. به عنوان یک میزبان، وظیفه شما این…

  • مراجعه به روانشناس | چرا باید به روانشناس مراجعه کنیم

    ما در زندگی با چالش های زیادی روبه رو هستیم. برخی از این چالش ها، می توانند آن قدر طاقت فرسا باشند که حتی سخت است به این فکر کنیم که چطور می شود از آن عبور کرد. خواه مرگ یکی از عزیزان باشد یا احساس اضطراب شدید، مهم است بدانید که برای هر مشکلی…