نویسنده: عابد رحمانی

  • مقطع تحصیلی 1401 کاردانی اعلام نشده است کارشناسی اعلام نشه است

  • طرح توجیهی تولید آجر و سفال نسوز

    طرح توجیهی تولید آجر و سفال نسوز پیش از اجرای پروژه به منظور امکان سنجی مالی، فنی، بازار و … طراحی و نوشته می شود و در آن به موضوعات مهمی در اجرای پروژه شامل میزان سرمایه گذاری، سودآوری، تسهیلات اعطایی، نرخ های بازدهی سرمایه و … پرداخته می شود. آجرهای نسوز دارای مقاومت حرارتی…