منابع ارشد روانشناسی(وزارت علوم و بهداشت)


منابع ارشد روانشناسی برای کنکور وزارت بهداشت و علوم متفاوت است. بدن شک یکی از اصلی ترین دغدغه های متقاضیان، برای کنکور ارشد روانشناسی، انتخاب منابع خواهد بود. سالانه عده زیادی برای کنکور ارشد روانشناسی ثبت نام می‌کنند که فقط تعدادی از آنان، موفق به ورود به دانشگاه می‌شوند. در دفترچه ای که از طرف وزارت علوم یا بهداشت منتشر می‌شود ضریب هر درس مشخص شده است که دانشجویان بسته به علائق خود به رشته های مختلف، آنها را مطالعه می‌کنند. برای دریافت مشاوره تحصیلی تلفنی کلیک کنید.

منابع ارشد روانشناسی(وزارت علوم و بهداشت)

منابع ارشد روانشناسی

منابع ارشد روانشناسی، درواقع همان منابع اصلی دروس تخصصی مقطع کارشناسی هستند که تسلط بر آنها برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد، ضروری است. دروسی مانند روانشناسی رشد، روانشناسی مرضی، بالینی و… کتاب های کمک درسی زیادی خلاصه سازی و تست زنی این دروس وجود دارد؛ اما توصیه می‌شود، متقاضیان منابع اصلی را مطالعه کنند. سوالات کنکور نیز، از همین منابع طراحی می‌شوند.

منابع ارشد روانشناسی(وزارت علوم)

قبل از خریداری و مطالعه منابع مختلف از رشته مورد علاقه و ضریب دروس، اطمینان حاصل کنید. در این قسمت منابع وزارت علوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

🔷متون روانشناسی

ضریب این درس، برای تمام گرایش 2 است. بسیاری از متقاضیان این درس را سفید می‌گذراند و به آن جواب نمی‌دهند. اما باید بدانید، این درس در رتبه شما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. منابعی که می‌توانید برای این درس مطالعه کنید؛ کتاب زبان تخصصی روانشناسی، نوشته یحیی سید محمدی، انتشارات روان و یا احتمال و آمار کاربردی، دکتر دلاور است.

🔷علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

ضریب این درس برای تمام گرایش ها 1 و برای گرایش های روانسنجی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی تربیتی و روانشناسی و آموش کودکان استثنائی، 0 است. منابعی که می‌توانید برای این درس، مطالعه کنید؛ علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، نوشته احدی و بنی جمالی، از انتشارات علامه است. منبع دیگر روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلام نوشته علی اصغر احمدی است.

🔷آمار و روش تحقیق

تعداد سوالات این درس، نسبت دروس دیگر کمتر است و معمولا دانشجویان، وقت کمی را برای مطلاعه این درس اختصاص می‌دهند. ضریب این درس برای گرایش های روانشناسی عمومی، بالینی، بالینی کودک و نوجوان و روانشناسی اسلامی 1 است و برای بقیه دروس 2 است. منابع این درس آمارتوصیفی و استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور و روش تحقیق در روانشناسی سرمد بازرگان یا نوشته علی دلاور برای انتشارات ویرایش است.

🔷روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی

روانشناسی مرضی، یکی از اصلی ترین دروس، روانشاسی است. علاوه بر اهمیت آن در کنکور، روانشناس برای درمانگری نیاز به تسلط کامل، بر این درس دارد. آسیب شناسی روانی هالجین، سه جلدی کاپلان و سادوک، روانشناسی مرضی ساراسون و روانشناسی کودکان استثنائی دکتر غلامعلی افروز است. بیشترین ضریب این درس برای گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی است.

🔷روانشناسی رشد

ضریب این درس برای تمام گرایش های کنکور وزارت علوم، 2 است. منابع آن شامل دوجلدی لورابرک، نظریه های روانشناسی رشد ویلیام کرین، روانشناسی ژنتیک محمود منصور و پری رخ دادستان است.

🔷روانشناسی بالینی

پرطرفدار ترین گرایش ارشد روانشناسی، بالینی است. برای قبولی در این رشته باید مطالعه کافی داشته باشید. مطالعه منابع ، فقط مختص گرایش بالینی و بالینی کودک و نوجوان است. ضریب این منابع برای این دو درس 3 است. روانشناسی بالینی فیرس ترجمه فیروز بخت، اصول مصاحبه بالینی بر اساس  DSM5 ، روانشناسی بالینی جرالد پی کرامر و راهنمای سنجش روانی تایف گراث و مارنات از منابع روانشناسی بالینی است.

🔷روانشناسی عمومی

ضریب روانشناسی عمومی برای بیشتر گرایش ها 2 است ولی مطالعه منابع آن برای گرایش های روانشناسی بالینی، صنعتی و سازمانی و روانشناسی کودک و نوجوان، بی تاثیر است. برای این درس می‌توان روانشناسی عمومی هیلگارد و اتکینسون و روانشناسی سانتراک را مطالعه کرد.

🔷روان سنجی

متقاضیان این رشته، نسبت به بقیه گرایش ها، کمتر است. منابع این درس را فقط برای گرایش های سنجش و اندازه گیری و روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، مطالعه کنید. روانسنجی دکتر گنجی، مبانی نظری و عملی پژوهش و اصول روانسنجی، بهترین منابع برای روانسنجی هستند.

🔷آزمون های شناختی هوش و استعداد

منابع این درس را فقط برای گرایش روانسنجی، مطالعه کنید. برای این درس دوجلدی راهنمای سنجش روانی، تایف گراث و مارنات، آزمون های روانی(مبانی نظری و علمی) تالیف گنجی، آشنایی با ازمون سازی و آزمون های روانی و روانسنجی حمزه گنجی، را مطالعه کنید.

🔷روان شناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

این درس در بیشتر گرایش ها ضریبی ندارد یا ضریب آن 1 است. دشواری آن نیز باعث حذف این درس توسط بسیاری از دانشجویان می‌شود. توصیه می‌شود برای این درس، روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش هیجان دکترخداپناهی و روانشناسی انگیزش و هیجان جان مارشال ریو را مطالعه کنید.

🔷روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی، یکی از دروس ضروری برای قبولی در رشته روانشناسی صنعتی-سازمانی است و در دروس دیگر ضریبی ندارد. و منابع آن شامل روانشناسی اجتماعی نوشته مهدی امین جعفری، روانشناسی اجتماعی ارونسون، روانشناسی اجتماعی تالیف جوزف پی فرگاس و روانشناسی اجتماعی معاصر است.

🔷روانشناسی صنعتی- سازمانی

روانشناسی صنعتی محمود ساعتچی و دوجلدی روانشناسی صنعتی مایکل جی اموت از منابع اصلی گرایش کنکور ارشد وزارت علوم هستند. رفتار سازمانی ، روانشناسی امور استخدامی و بالندگی سازمانی از دروس دیگر مربوط به این گرایش هستند.

🔷روانشناسی تربیتی

این درس  منابع آن را فقط برای دو گرایش روانشناسی تربیتی و آموزش کودکان استثنائی مطالعه کنید. از منابع آن می‌توان به روانشناسی تربیتی(روانشناسی آموزش و یادگیری) تالیف دکتر اسماعیل بیابانگرد و روانشناسی پرورشی نوین تالیف دکتر علی اکبر سیف اشاره کرد.

🔷آموزش و پرورش کودکان استثنایی

یکی ازمنابع این رشته، روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی است. آموزش و پرورش کودکان استثنائی، انتشارات مولفین طلائی، مدرسان شریف و انتشارات بنی هاشم از منابع دیگر این گرایش هستند؛ که می‌توان مطالعه کرد.

منابع ارشد روانشناسی (وزارت بهداشت)

منابع وزارت بهداشت

معمولا به دلیل متفاوت بودن منابع و درجه دشواری سوالات، متقاضیان این آزمون کمتر هستند. البته ظرفیت پذیرش نیز کمتر از کنکور وزارت علوم است. در این قسمت منابع مورد نیاز برای شرکت در آزمون وزارت بهداشت را ذکر می‌کنیم.

🔶آمار و روش تحقیق

ضریب این درس در رشته بالینی 1.5 است و تعداد سوالات آن 20 عدد است. برای موفقیت در این درس از منابع روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر دلاور و احتمالات و آمارکاربردی از همین نویسنده را مطالعه کنید.

🔶نظریه های شخصیت و رواندرمانی

نظریه های شخصیت از فیست و فیست، ترجمه یحیی سیدمحمدی و  کاربست مشاوره و روان درمانی تالیف کری و ترجمه سیدمحمدی، از منابع اصلی این درس هستند. ضریب آن 2 و تعداد سوالات آن 20 تا است.

🔶روانشناسی عمومی و رشد

از منابع این درس می‌توان به دوجلدی لورابرک و خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک اشاره کرد. مطالعه هیلگارد نیز، توصیه می‌شود. ضریب این درس در کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1.5 و تعداد سوالات آن20 عدد است.

🔶کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژی

برای این درس روانشناسی فیزیولوژیکی کالات، نوروسایکولوژی معظمی و  DSM5  را مطالعه کنید. ضریب آن 2 و تعداد سوالات 20 عدد است. این درس در کنکور وزارت علوم درصد کمتری دارد.

🔶اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان

مشاوره پیشگیرانه رابرت کائین ترجمه دکتر سهرابی، جلد دوم کلیات خدمات بهداشتی از کی پارکر و جان اورت ترجمه دکتر شجاعی، کاپلان و سادوک، روانشناسی بالینی جفری پی کرامر، داگلاس ای برستاین و ویکی پرز ترجمه مهرداد فیروزبخت، ارتقای سلامت روان ترجمه دکتر خواجوی، لواسانی و همکاران، از منابع این درس هستند.

🔶روانشناسی بالینی

منابع این درس که شامل روانشناسی بالینی،  نابهنجاری، آسیب شناسی و ارزیابی روانشناختی می‌شود؛ شامل جلد اول کتاب اصول مصاحبه بالینی براساس چهارمین نسخه کتابچه تشخیصی آماری تالیف اکهارت اوتمر، زیگلیند اوتمر، روانشناسی بالینی جفری پی کرامر، داگلاس ای برنستاین و ویکی پرز، دوجلدی راهنمای سنجش روانی گری گریت مارنات، دوجلدی آسیب شناسی روانی تالیف دکتر دیوید سون، خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک و فصل های 8،10،11و 14 از جلد دوم روانشناسی سلامت رابین دیماتیو، است.

سخن پایانی

برای شرکت در کنکورارشد روانشناسی وزارت علوم و بهداشت بعد از شناخت علاقه خود و مطالعه کافی منابع، نیاز به راهنمایی یک مشاور تحصیلی دارید؛ مطالعه همه این منابع در مدت زمانی کوتاه، امکان پذیر نیست. بهتر است بهترین استفاده را زمان کرده و بهترین منابع را انتخاب کنید. قطعا در این مسیر دچار چالش ها و سردرگمی هایی خواهید شد که با کمک یک مشاور، قابل حل است.

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع ارشد روانشناسی می‌توانید در هر ساعت از روز برای مشاوره تلفنی از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن ثابت با شماره 9099070354 جهت ارتباط با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو تماس حاصل نمایید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *