تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت


تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت به طور یکسانی بروز پیدا می‌کند. زمانی که به دنیا می‌آییم تمام ویژگی ها را به طور ژنتیکی از والدین دریافت کرده ایم. اما ویژگی های منفی مانند پرخاشگری، عصبانیت و … را با آموزش و اراده می‌توانیم مدیریت و کنترل کنیم. با آزمایش دوقلو ها به این نتیجه رسیده‌اند که دوقلوهایی که به دور از یکدیگر زندگی کرده‌اند نیز از رفتارهای یکسانی برخوردارند.

اما بسیاری از دو قلوها نیز برای متمایز بودن رفتارهای خود را تغییر می‌دهند تا شبیه به هم نباشند. در واقع با دریافت بسیاری از رفتارها از طریق ژن، با کمک عوامل محیطی می‌توانند بر رفتار خود مدیریت داشته باشند و حتی تغییر دهند. در ادامه در رابطه با تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت از جهات متفاوت توضیح داده‌ایم.

حتما از صفحه اینستاگرام ذهن نو دیدن نمایید.

تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت

قصد داریم در این مقاله در رابطه با تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت صحبت کنیم. این سوال زمانی ذهن بشر را درگیر خود کرد که چارلز داروین در رابطه با انتقال ژن های قوی به نسل بعد نظریه ای مطرح کرد. تا چندین سال و حتی در حال حاضر موضوع تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت مورد بررسی قرار گرفت. پس از نظریه داروین، محققان به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول اعتقاد داشتند که شخصیت کاملا به ژن باز می‌گردد. به این منظور که برخی از ویژگی ها را از والدین به ارث می‌بریم و ویژگی های شخصیتی نیز ناشی از وراثت است.

اما عده ای دیگر به این موضوع اعتقاد داشتند که محیط، شیوه تربیتی و تاثیر اراده فرد در عملکرد و ویژگی های شخصیتی نقش دارد. این عده به این موضوع باور داشتند که شخصیت افراد از محیطی که در آن رشد می‌کند نشات می‌گیرد. و آموزش، یادگیری و تجربه است که افراد را می‌سازد. برخی از ویژگی های شخصیتی منفی خود را می‌توانید با کمک روانشناس کنترل و مدیریت کنید. برای دریافت مشاوره فردی کلیک کنید.

دیدگاه روانشناسان در رابطه با تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت

بر اساس دیدگاه و نظریه های روانشناسی در رابطه با تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت برخی به موضوع وراثت و برخی به محیط اعتقاد داشتند. پسر خاله داورین به نام فرانسیس گالتون به این موضوع باور داشت که افراد تمام شخصیت، هوش و … را از پدر و مادر به ارث می‌برند. به اعتقاد گالتون زمانی که دو فرد باهوش با یکدیگر ازدواج کنند، جامعه باهوش تری خواهیم داشت. او معتقد بود که هوش به صورت کاملا وراثتی در افراد ظاهر می‌شود. گالتون بر این باور بود که از طریق واثت و تقویت آن می‌توان وضعیت نسل را بهتر کرد. تا مدت های طولانی همه افراد بر این باور بودند تا زمانی که فروید با نظریه مراحل رشد نظریه گالتون را با چالش روبرو کرد.

فروید بر این موضوع اعتقاد داشت که شخصیت فرد زمانی شکل می‌گیرد که او در دوران کودکی یاد می‌گیرد که چگونه با محیط اطراف تعامل برقرار کند و ارتباط داشته باشد. و در نهایت در برابر نیازهایش از چه مکانیزم های دفاعی استفاده کند. پس از نظریه فروید، رفتارگرایان بر این موضوع معتقد بودند که تاثیر محیط بر شخصیت و رفتار بسیار اساسی است. و باور آنها بر این بود که بخش بسیار بزرگی از شخصیت و رفتار افراد در اثر تعاملات با محیط و شرطی سازی های قابل کنترل است.

برای آشنایی با روش های جدید استعدادیابی کودکان و بزرگسالان کلیک کنید.

تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت با مطالعه بر دوقلوها

طبق نظریه های مختلف روانشناسی و زیستی، پژوهشگران با بررسی دوقلو ها به تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت پرداختند. محققان دانشگاه مینه سوتا طی 20 سال تعداد 350 دوقلو را آزمایش کردند. تعدادی از این دوقولو ها در محیط های جدا از هم بزرگ شده بودند. پژوهش دانشگاه مینه سوتا اولین پژوهشی بود که دو قلوهای باهم بزرگ شده و جدا از یک محیط بزرگ شده را با یکدیگر مقایسه کرد. با این آزمایش پژوهشگران تا حدود بسیار زیادی تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت را بررسی می‌کردند.

در پژوهش تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت از شرکت کنندگان خواسته شد تا پرسشنامه “مدل 5 عاملی شخصیت” را پاسخ دهند. در این مدل 5 عاملی شخصیت که بر اساس صفت افراد سنجش می‌شود، 5 عامل اصلی که شامل روان رنجوری، اهل توافق بودن، برون گرایی، وظیفه شناسی و پذیرش نسبت به تجارب جدید بود را مورد پژوهش قرار دادند.

نتایج به دست آمده از تحقیق دو قلوها بر اساس تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت، مشخص شد که ژنتیک به مقدار بیشتری نسبت به محیط بر شکل گیری صفات نقش دارد. صفاتی که بیشتر از همه تحت تاثیر ژنتیک قرار داشت شامل: آسیب پذیری در برابر استرس، جاه طلبی، رهبری، احساس خوشبختی، ریسک پذیری و مطیع بودن بود. این صفات بر ژنتیک تاثیر 50 تا 60 درصدی داشت.

اهمیت محیط و تربیت بر شخصیت

طبق تحقیقاتی که بر تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت انجام شد. پژوهش دو قلوها نشان از این بود که ژنتیک تاثیر بالایی بر شکل گیری شخصیت دارد. اما هرگز نباید تاثیر محیط و شیوه تربیتی را نادیده بگیریم. پژوهش های تازه حاکی از آن است که وظیفه شناسی تاثیر کمتری از ژن دارد. بر همین اساس وظیفه شناسی را می‌توان در محیط های آموزشی، مدارس و با تربیت صحیح تقویت کرد. والدین و معلمان با آموزش مناسب می‌توانند بر مهارت های سازمان دهی و تقویت انضباط اثر گذار باشند. محیطی که کودک رشد می‌کند توانایی توسعه نظم و وظیفه شناسی را در او پرورش می‌دهد.

بر اساس تحقیقات انجام شده در مناطق جغرافیایی متفاوت از یکدیگر، DNA افراد به شرایط مختلفی مانند فقر، تحصیلات، مسکن و آلودگی هوا نیز بستگی دارد. این مواد به شکل گیری شخصیت افراد تاثیر می‌گذارد و ژنتیک افراد را بر اساس شرایط محیطی تضعیف یا قوی می‌کند.

بر اساس تحقیقاتی که در رابطه با دو قلوهای دانشگاه مینه سوتا انجام شد، دوقلوهایی که کنار یکدیگر زندگی می‌کردند کمتر از دو قوهایی که به دور از هم بودند رفتار های شبیه بهم داشتند! دلیل این موضوع چیست؟ طبق بررسی ها به این نتیجه رسیدند که دوقلوهای نزدیک به یکدیگر علاقه دارند تا از هم متمایز باشند. و با مشاهده رفتار یکدیگر، رفتار خود را تغییر دهند تا متفاوت از هم ظاهر شوند. به این شیوه رفتاری تاثیر انتخاب ارادی می‌گویند. یعنی افراد به صورت آگاهانه خصوصیات رفتاری خود را تغییر می‌دهند.

با مطالعات انجام شده به این نتیجه می‌رسیم که اگر از والدین و به صورت ژنتیکی رفتاری از ما بروز پیدا کند نباید به این معنی باشد که قرار است تا ابد به همان شکل زندگی کنیم. با کنترل بر رفتار و تغییر محیط، آموزش، یادگیری و اراده توانایی تغییر خلق و خوی خود را داریم. پس به این نتیجه خواهیم رسید که تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت به صورت یکسان قرار دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تاثیر ژنتیک بر اعتیاد کلیک کنید.

نقش روانشناس در تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت

صفات اخلاقی و ویژگی های شخصیتی مانند پرخاشگری، وظیفه شناسی، استرس، عصبانیت و … را می‌توان با کمک روانشناس و مشاورین در این زمینه ها کنترل کرد. اگر پرخاشگری را از ژن به ارث برده باشید می‌توانید با کمک روانشناس و آموزش روش های مختلف به مدیریت و کنترل پرخاشگری بپردازید. برخی از ویژگی های افراد با یادگیری تقویت یا ضعیف می‌شود. هرگز محکوم به انجام رفتارها نخواهید بود و با شیوه صحیح می‌توانید به کنترل بپردازید.

کلام آخر

با مطالعه این مقاله مقدار تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت را متوجه شدید. همه افراد زمانی که به دنیا می‌آیند یا شبیه به پدر هستند یا شبیه به مادر. ژنتیک نقش اساسی در افراد دارد. رنگ چشم، رنگ مو، صدا، قد و … همگی به ارث برده از والدین است. برخی از ویژگی های شخصیتی مانند رهبری را از پدر و مادر به ارث می‌بریم. همان طور که مطالعه کردید، وظیفه شناسی با درصد کمتری در افراد از طریق ژن منتقل می‌شود. اما با کمک روانشناس و شناخت روش های تقویت شخصیت می‌توانید وظیفه شناسی را تقویت دهید.

برای کنترل خشم و بررسی ویژگی های ژنتیکی که از والدین به ارث می‌بریم اما فایده ای برای ما ندارند نیاز به کمک روانشناس داریم. مشاورین با ارائه راهکارهای مناسب به ما روش کنترل بر رفتار را می‌آموزند. مرکز مشاوره ذهن نو به صورت حضوری و تلفنی خدمات روانشناسی به مراجعان ارائه می‌دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

برای دریافت مشاوره در زمنیه تاثیر وراثت و محیط بر شخصیت در بدن در هر ساعت از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *