درمان وجودی | تاریخچه و فرایند روان‌درمانی وجودی (ص ب مرشد)


درمان وجودی یا روان‌درمانی اگزیستانسیال یک نوع روش فلسفی در‌درمان است. این روش درمانی بر این اساس استوار است که تعارضات درونی، تنها به دلیل کشاکش میان غرایز سرکوب شده و خاطرات دردناکی که فراموش شده اند نیست. بلکه به خاطر مواجه فرد با مفروضات مسلمی از هستی و وجود است. در درمان وجودی تلاش می‌شود تا ظرفیت‌های وجودی فرد را به حداقل برسانند و از طرفی آگاهی و درک فرد افزایش یابد. پس درمان‌وجودی به فرد کمک می‌کند تا بر بیماری‌های روانی مانند اضطراب غلبه کند. البته اثربخشی درمان‌وجودی در همه افراد یکسان نخواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه این روش درمانی از مشاورین کمک بگیرید. برای دریافت مشاوره تلفنی کلیک کنید.

درمان وجودی

وجود گرایی یا درمان وجودی یکی از رویکردهای درمانی است، که برای درمان از فلسفه استفاده می‌کند. در این رویکرد درمانی‌نحوه مواجهه فرد با هستی و اصل وجود را ارزیابی می‌کنند. در درمان‌وجودی تلاش می‌شود تا ظرفیت های فرد به حداقل برسد و درک او از محیط افزایش پیدا کند. با این روش درمانی بر بیماری هایی مانند اضطراب می‌توان غلبه کرد. برای دریافت مشاوره اضطراب کلیک کنید.

تاریخچه وجود گرایی و درمان وجودی

آنچه موجب شکل‌گیری فلسفه و درمان وجودی شد، نسل بعد از جنگ جهانی اول است. که بعد از ویرانی جنگ جهانی دوم در جستجوی معنی بودند. درمان‌وجودی را در آغاز به عنوان یک فلسفه می‌شناختند، و اما سالها بعد به صورت یک روش روان‌درمانی به پاسخ سوالاتی درباره زندگی و مرگ پرداخت. لودویگ بینزوانگر اولین متخصص بهداشت روانی با نگاهی پدیدارشناسانه، تاکید بر ماهیت وجودی روان‌درمانی داشت. وجودنگرهای دیگری همچون وانگر نیز بودند که تحت رهنمود فیلسوف دانمارکی کی یرکگارد قرار داشتند. دومین پیشگام بانفوذ در‌روان‌درمانی وجودی مدارد باس، و همچنین درمانگر وجودی مشهور ایالات متحده نیز رولومی بوده است. رولومی کتابهای زیادی با عناوین معنی اضطراب، وجود، عشق و اراده، کشف هستی و … نوشت، که از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمینه درمان‌وجودی می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نظریه های روانشناسی کلیک کنید.

تمرکز و تاکید درمان وجودی

درمان وجودی به اراده آزاد، خودمختاری و جستجو برای معنا تمرکز دارد. در این درمان غالبا تمرکز بر روی فرد است نه روی نشانه‌ها. تاکیدات درمان‌وجودی بر ظرفیت شما جهت ایجاد انتخاب‌های منطقی و به حداکثر رساندن توانایی فرد است. همچنین تاکیداتی چون:

  • توانایی همه افراد بر آگاهی از خود (خود آگاهی).
  • هویت منحصر به فرد هر آدمی که فقط از طریق روابط با دیگران قابل شناخت است.
  • انسانها باید به طور مداوم خود را دوباره خلق کنند، زیرا معنای زندگی پیوسته در حال تغییر است.
  • اضطراب قسمتی از شرایط انسانی می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اختلالات اضطرابی کلیک کنید.

موارد توصیه درمان وجودی

در رویکرد درمان وجودی، مداخلات درمانی غالبا موجب می‌شوند که آگاهی و درک خود افزایش یابد. تلاش درمانگران وجودی بر این است که انواع علائم و بیماری‌ها مانند: اضطراب مفرط، بی‌تفاوتی، بیگانگی، پوچی، تنهایی، خجالت، اعتیاد، ناامیدی، گناه، خشم، رنجش، خشونت و … را درک کنند و آنها را تسکین دهند. همچنین سعی می‌شود تا تجربیات فرد از زندگی افزایش یابد و بر گشودگی نسبت به روابط، عشق، مراقبت، تعهد، خلاقیت، قدرت، اراده و انتخاب، معنویت، اصالت، خودشکوفایی و پذیرش تمرکز می‌کنند.

از این درمان به طور کارامد برای بهبود ترس از مرگ نیز استفاه می شود.

عکس درمان وجودی1

چه انتظاراتی می‌توان از روان درمانی وجودی داشت

در درمان وجودی طیف وسیعی از رویکردها استفاده می‌شود. ولی تمرکز اصلی آن بر موضوعات اصلی چون خود، مسئولیت‌پذیری و آزادی می‌باشد. درمانگرهای وجودی‌به شما یاد می‌دهند که در مواجهه با اضطراب، با فکر انتخاب کنید و عملکردی مسئولانه داشته باشید. همچنین موقع هجوم افکار منفی درونی یا فشارهای بیرونی چون فشارهای اجتماعی یا شانس، سعی کنید بر روی اهداف خود بیشتر تمرکز کنید تا بتوانید آنها را به دست آورید. پرورش خلاقیت، عشق، اصالت و اراده‌ آزاد، مسیرهای اصلی می‌باشند که به شما کمک می‌کنند به سوی تغییر حرکت کنید.

به طور مشابه در هنگام درمان اختلالات اعتیاد، وقتی که اختلال اضطرابی شما را به سوءمصرف مواد مخدر وسوسه می‌کند، درمانگرهای درمان‌وجودی، شما را هدایت می‌کنند تا بتوانید به شکلی مسئولیت‌پذیر عمل کنید. هدف اصلی روان درمانی وجودی این است که شما یاد بگیرید تا در‌مورد شیوه‌ زندگی خود افکار ارادی داشته باشید. شما باید به جای اینکه اجازه دهید اتفاقات بیرونی رفتار شما را تعین کنند، از عشق و خلاقیت برای این کار استفاده نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ترک اعتیاد کلیک کنید.

فرایند در رواندرمانی وجودی

باید بگوییم که در کل فرایند غالب بر جلسات درمان وجودی به ترتیب زیر است:

  1. ابتدا رابطه درمانی برقرار می‌شود.
  2. مشکل اصلی شناسایی و ارزیابی و اهداف درمانی تعیین می‌شود.
  3. ریشه وجودی نشانه‌های بیماری تجزیه و تحلیل می‌شود.
  4. تعهد در مراجعه‌کننده بالا برده می‌شود تا یک زندگی جدید مطابق با خواسته‌های درونی خود ایجاد کند.
  5. در‌مراجعه‌کننده حس وجود داشتن و بودن خالص ایجاد شود.

روان درمانی وجودی چگونه عمل می‌کند؟

درمان وجودی را گاهی بدبینانه می‌دانند زیرا بر روی وجود و هدف شخص تمرکز زیادی دارد. ولی هدف از درمان‌وجودی این است که دارای رویکردی مثبت و انعطاف‌پذیر در درمان باشد. صاحب‌نظران حوزه روان‌‌درمانی می‌گویند که این رویکرد در بهترین حالت خود، با نگرانی‌های اصلی زندگی چون تنهایی، رنج کشیدن و بی‌هدفی، به شکلی منصفانه و صادقانه مقابله می‌کند. این نگرانی‌ها ریشه در تجربیات هر فرد دارند و در هر فردی خاص می‌باشند، اما به اعتقاد روان‌درمانگران‌وجودی، مرگ، انزوا، آزادی و تهی بودن، نگرانی‌های عام و جهانی می‌باشند.

درمان وجودی بر اضطرابی تمرکز دارد. که در زمان مواجهه با این مشکلات ذاتی در انسان رخ می‌دهد. درمانگر وظیفه پرورش مسئولیت‌پذیری شخص در تصمیم‌گیری‌هایش را دارد. در واقع درمانگر در این رویکرد به عنوان یک هم‌سفر در مسیر زندگی به شمار می‌آید و با همدلی و حمایت از بیمار، بینش و تصمیماتش را برمی‌انگیزد. زیرا افراد در حضور دیگران موجودیت می‌یابند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه روان درمانی کلیک کنید.

نظریه شخصیت درمان وجودی

وجودنگرها به شخصیت همچون یک فرایند شکل‌گیری می‌نگرند که ثابت نیست و با صفات خاصی مشخص نمی‌شود. طبق تعریف آن‌ها «وجود» جلوه‌ای از بودن در‌دنیا می‌باشد. وجودنگرها بین ذهن، بدن، تجربه و محیط، هیچگونه دوگانگی را قبول ندارند. زیرا باور دارند که این مفاهیم به وسیله خود شخص آفریده می‌شوند. همچنین از نظر پدیدارشناسی، دنیایی که با آن در ارتباطیم را برداشت خود ما می‌دانند. به عقیده وجودنگرها در درمان وجودی ارتباط در سه سطح رخ می‌دهد: بودن در طبیعت، بودن با دیگران، بودن برای خویشتن.

عکس نظریه شخصیت

1. بودن با دیگران

یکی از سطح های درمان وجودی، بودن با دیگران است. هنگامی که ما با دیگران هستیم، می‌دانیم آنها موجودات آگاهی می‌باشند که قادرند بیاندیشند و در مورد ما ارزیابی و قضاوت کنند. این موضوع می‌تواند موجب ترس ما از دیگران شود؛ تا جایی که بخواهیم از آنها فرار کنیم یا در حضورشان ساکت بمانیم تا چیزی از خودمان را برملا نکنیم. گاهی هم ممکن است با پیش‌بینی فکر دیگران، رفتار خود را به گونه‌ای هدایت کنیم که بهترین تاثیر را بر آنها یگذاریم.

2. بودن با خویشتن

یکی از سطح های درمان وجودی، بودن با خویشتن است. از نظر وجودنگرها بودن با خویشتن جهت دستیابی به یک زندگی آگاهانه و ایجاد وجودی سالم بسیار پراهمیت است. ولی این اشتغال ذهنی نیز تاوانی دارد.

3. بودن در طبیعت

این مورد از نحوه ارتباط انسان با محیط اطرافش و میزان پذیرش طبیعت و احترام به آن سخن می‌گوید. درمانگران در درمان وجودی اعتقاد دارند که برای آفریدن وجودی سالم، باید بهترین شیوه‌های بودن با طبیعت و بودن با دیگران و بودن با خودمان را انتخاب نماییم و در این بین، اصیل بودن بهترین گزینه است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اختلالات شخصیت کلیک کنید.

فاعل بودن در درمان وجودی

از نگاه درمان وجودی، نیاز به عمل کردن جزء جدانشدنی از وجود است. برای هر عملی باید انتخابی انجام شود و هر انتخابی با مسئولیتی به همراه است و هر مسئولیتی هم اضطراب‌آور می‌باشد. آگاهی نسبت به اینکه ما افرادی هستیم آزاد که توانایی انتخاب داریم و در برابر این انتخاب‌ها مسئولیم، در ما حس اضطراب ایجاد می‌کند.

مفهوم اصیل بودن در دیدگاه وجودی

مفهوم اصیل بودن در درمان وجودی به اینگونه است. وجود اصیل، به معنای گشودگی به طبیعت، دیگران و خودمان می‌باشد. گشودگی نیز به این معناست که فرد اصیل آگاه می‌باشد و چیزی را از خودش پنهان نمی‌نماید. برای بودن با دیگران آزادی خودانگیخته‌ای دارد. از خود چیزی بر ملا نمی‌کند که با آن مغایر باشد. وجود اصیل هیچ تعاری در‌هر سه سطح هستی ندارد و وجودی یکپارچه و متصل می‌باشد.

چگونه به یک روان‌درمانگر وجودی اعتماد کنم؟

روان‌درمانگران علاوه بر ارائه آموزش‌هایی در حیطه‌ سلامت روان، معمولا دارای پیش‌زمینه‌ای در فلسفه نیز هستند. مدارک و گواهینامه‌های متفاوتی هم در این زمینه موجود است. ولی اکثر روان‌درمانگرها در درمان وجودی مدرک کارشناسی در روانشناسی یا مشاوره را دارا می‌باشند. همچنین این درمانگرها، ابتدا کارهای عملی زیادی را نیز در‌زمینه‌ روان‌ درمانی‌وجودی، تحت نظارت پیشکسوتان تکمیل می‌‌نمایند.

سخن پایانی

شما عزیزان جهت کسب اطلاعات راجب چگونگی درمان وجودی می‌توانید با روانشناس و روانپزشک متخصص مشورت نمایید و از آنها راهنمایی بخواهید. البته برای دریافت راهنمایی‌ها نیازی به انتظار نیست و لازم به دریافت وقت مشاوره هم نمی‌باشد. برای دسترسی به مراقبت‌های درمانی لازم در سریعترین زمان ممکن می‌توانید از خدمات مشاوره آنلاین ذهن نو استفاده کنید. مرکز مشاوره ذهن نو به صورت حضوری و تلفنی به مراجعان خدمات ارائه می‎دهد. برای‌کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده تماس حاصل فرمایید.

برای دریافت مشاوره در زمینه درمان‌وجودی می توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *