تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری | دستمزد کارشناس


همانطور که می‌دانید هرگاه جرمی اتفاق می‌افتد و یا موضوعی در دادگاه‌ها و دادگستری نیاز به رسیدگی دارد قاضی در خصوص آن تصمیم گیری کرده و حکمی را صادر می‌کند. اما گاهی پیش می‌آید که قاضی به تنهایی نمی‌تواند در خصوص متهمین و مجرمان تصمیم گیری کند و در این زمینه از همکاران دیگر نیز کمک دریافت می‌کند. یکی از کسانی که در این خصوص به قاضی کمک می‌کند کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد. در ادامه این مطلب قصد داریم در خصوص کارشناسان رسمی دادگستری و تعرفه دستمزد آن‌‌ها توضیحات بیشتری را در اختیارتان قرار دهیم، با ما همراه باشید.

کارشناس رسمی دادگستری کیست‌‌‌‌ ؟

کارشناس رسمی دادگستری به فردی گفته می‌شود که در خصوص موضوعات مختلف علم‌زیادی دارد و‌با اظهار نظر کارشناسانه خود در خصوص موضوعات پرونده‌های مختلف و مجرمین به قاضی در صدور حکم کمک می‌کند. گاهی دیده می‌شود که‌قاضی برای تصمیم‌گیری و صدور حکم در خصوص یک‌مجرم دارای علم کافی نیست و نیاز به فردی دارد که با علم‌خود او را راهنمایی کرده و به او‌کمک کند، در این صورت‌کارشناسان رسمی دادگستری به قاضی کمک می‌کنند‌.

نکته حائز اهمیت این است که‌کارشناسان دادگستری برای اظهار نظر خود مستحق دریافت دستمزد و حق الزحمه می‌باشند. از این رو فردی که در دادگاه درخواست اظهار نظر کارشناس را داشته است می‌بایست دستمزد کارشناس را بپردازد. در برخی موارد نیز قاضی فرد ذی نفع را مسئول پرداخت دستمزد کارشناس می‌داند و در صورتی که دستمزد پرداخت نشود کارشناس نیز در خصوص آن‌ موضوع اظهار نظر‌نخواهد کرد.

تعرفه دستمزد ماموریت و دستمزد تامین دلیل کارشناسان رسمی دادگستری

در برخی موارد دیده می‌شود که نیاز است کارشناس برای انجام وظیفه خود به ماموریت برود و از شهر محل اقامت خود به شهری دیگر برود. در این صورت علاوه بر هزینه اظهار نظر می‌بایست هزینه ایاب و ذهاب، غذا و …کارشناس را نیز به او پرداخت کرد. تعرفه دستمزد ماموریت کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر می‌باشد:


هزینه ماموریت جهت عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس

روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال

هزینه فوق العاده ماموریت جهت عزیمت کارشناس به خارج از استان

روزانه سه میلیون ریال

هزینه عزیمت به خارج از کشور

پرداخت کلیه هزینه‌ها هم ردیف مدیران کل

دستمزد تامین دلیل براساس کیفیت و کمیت خدمات کارشناسی مورد نیاز

حداقل دو میلیون ریال و حداکثر توسط مقام ارجاع کننده

 

تعرفه دستمزد کارشناسان دادگستری در موارد مشترک کلیه رشته‌ها

هر کارشناس در خصوص مواردی اظهار نظر می‌کند که در آن‌ها تخصص دارد و در آن حوزه تحصیل نموده است. اما برخی موارد نیز وجود دارند که‌تمامی کارشناسان دادگستری می‌توانند در خصوص آن‌ها اظهار نظر کنند. تعرفه دستمزد کارشناسان دادگستری در خصوص این موارد به شرح زیر می‌باشد:

ارزارزیابی برای کلیه رشته‌های کارشناسی رسمی دادگستری و در هر مورد ارجاعی

دستمزد

تا 50 میلیون ریال

مقطوعا سه میلیون ریال

مازاد بر 50 میلیون و یک ریال تا 150 میلیون ریال

0/5درصد

مازاد بر 150 میلیون و یک ریال تا 250 میلیون ریال

0/4درصد

مازاد بر 250 میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال

0/3درصد

مازاد بر یک میلیارد و یک ریال تا ده میلیارد ریال

0/125درصد

مازاد بر ده میلیارد و یک ریال تا 150 میلیارد ریال

0/06درصد

مازاد بر 150 میلیارد و یک ریال تا 500 میلیارد ریال

0/03درصد

مازاد بر 500 میلیارد و یک ریال تا 650 میلیارد ریال

0/025درصد

مازاد بر650 میلیارد و یک ریال تا 1000 میلیارد ریال

0/015درصد

مازاد بر1000 میلیارد و یک ریال تا 3000 میلیارد ریال

0/012درصد

مازاد بر3000 میلیارد ریال به بالا

0/01درصد حداکثر تا 590 میلیون ریال

ارزیابی طرح‌ها و دارایی‌های با ارزش 100 هزار میلیارد ریال و بالاتر

انتخاب اعضا هیات کارشناسی و تعیین حق الزحمه و روش پرداخت توسط شورای عالی کارشناسان یا مرکز برحسب مورد

موارد مشترک برای رشته‌ها

سایر موارد مشترک برای رشته‌ها

دستمزد

بررسی اختلافات فی مابین کارفرمایان و پیمان کاران و مهندسان مشاور و قرارهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها

بر مبنای مبلغ قرارداد مطابق ماده 11 به علاوه 100 درصد

تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها 

بر مبنای خسارت تعیین شده مطابق ماده 11 به علاوه50 درصد

مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود

از دستمزد هر کارشناس 30 درصد کسر می‌شود

تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا رسیدگی به تاخیر قرارداد ( در هر مورد )

بر مبنای خسارت تعیین شده مطابق ماده 11 به علاوه50 درصد

ارزیابی قطعات یدکی و کالا و لوازم مستعمل ، فرآورده‌های غذایی و دارویی و بهداشتی ، کلیه ضایعات ، ابزارآلات ، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی ، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات

در هر کار ارجاعی به صورت مستقل و یکجا مطابق ماده 11 به علاوه50 درصد

دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور معوقه

مطابق تعرفه تعیین اجاره بها به علاوه 25 درصد

تفسیر عکس‌های هوایی و ماهواره‌‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن عکس‌ها

مقطوعا سه میلیون ریال

تفسیر عکس‌های هوایی و ماهواره‌‌ای سال‌های گذشته

به ازای هر سال عکس یا تصویر اظهارنظر شده 500 هزار ریال اضافه می‌گردد

تفسیر عکس‌های هوایی و ماهواره‌‌ای برای پلاک‌های متعدد متصل به هم

به ازای هر پلاک اضافی 40 درصد اضافه می‌شود

دستمزد تعیین اجاره بها

تعیین اجاره بها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل

دستمزد

تا اجاره ماهانه 15 میلیون ریال

مقطوعا 3 میلیون ریال

از 15 میلیون و یک ریال تا 50 میلیون ریال

10درصد اضافه میگردد

از 50 میلیون و یک ریال تا 100 میلیون ریال

5درصد اضافه میگردد

از 100 میلیون ریال به بالا

2درصد و حداکثر تا 300 میلیون ریال

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در زیر گروه‌های مختلف

تعرفه دستمزد کارشناسان دادگستری در زیر گروه‌ها مختلف بوده و با توجه به نوع کارشناسی معین می‌شود. زیر گروه‌ها شامل مواردی مثل امور مالی، اموال منقول و ….می‌شوند که هزینه کارشناس در خصوص ان‌ها به شرح زیر است:

زیر گروه مهندسی آب و معادن

موضوع کارشناسی مهندسی آب و معادن

دستمزد

اندازه گیری آب و حق آبه‌ها 

اندازه گیری آب و حق آبه‌ها 

تا پنجاه لیتر در ثانیه

مقطوعا سه میلیون ریال

مازاد بر پنجاه لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر

به ازای هر لیتر 2000 ریال

از 1000 لیتر به بالا

به ازای هر لیتر 800 ریال و حداکثر تا 35 میلیون ریال

تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی

در هرمورد 3 میلیون ریال

بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی از هر لحاظ

مقطوعا هشت میلیون ریال

ارزیابی قنوات ، چاه‌ها و منصوبات آن ، شبکه‌های آبیاری و زه کشی آب و فاضلاب

مطابق ماده 11

تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها

مقطوعا 7 میلیون ریال

رسیدگی به اختلافات مربوط به رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار

تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر سه میلیون ریال و حداقل 3 میلیون و حداکثر 30 میلیون ریال

رسیدگی به اختلافات مربوط به رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار

عرض بیش از 12 متر از قرار هر کیلومتر 4 میلیون ریال و حداکثر 50 میلیون ریال

رسیدگی به وضع پس آب‌ها به لحاظ تشخیص بارآلودگی براساس کمیت و کیفیت

مقطوعا 5 میلیون ریال

دستمزد کارشناسان رشته فلزات در ارزیابی‌ها

مطابق ماده 11 در ملاک و مشخصات کیفی و عملکردی تشخیص حداقل 10 میلیون ریال و حداکثر 25 میلیون ریال

دستمزد کارشناسان رشته معادن در ارزیابی ذخائر معدنی 

طبق ماده 11 و در معادن زیر زمینی به علاوه 35 درصد

مواردی که باررسی‌ها در معادن منتج به ارزیابی نگردد

براساس ماده 9

تعرفه دستمزد کارشناسی اموال منقول

موضوع کارشناسی اموال منقول

دستمزد

آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش

مطابق ماده 11

رشته‌های لوازم خانگی و اداری

مطابق ماده 11 به علاوه 20 درصد

کارشناسی امور پزشکی و قضایی

موضوع کارشناسی امور پزشکی و قضایی

دستمزد

کارشناسی در رشته‌های پزشکی، داروسازی و سمشناسی، مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن

مطابق ماده 9 حداقل 3 میلیون و حداکثر 30 میلیون ریال در هر مورد

ارزیابی‌ها در رشته‌های پزشکی، داروسازی و سمشناسی، مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن

مطابق ماده 11 در هر مورد

کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی ، نمونه برداری ، رادیوگرافی و نظایر آن

برعهده متقاضی

دستمزد کارشناسی امور مالی

موضوع کارشناسی امور مالی

دستمزد

کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی

مطابق ماده 11 به علاوه 50درصد

ارزش سهام و سهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائیهای جاری و بدهیها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائیهای ثابت

مطابق ماده 11

رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی

مطابق ماده 11

تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده

مطابق ماده 11

دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی

مطابق ماده 11

دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در سایر موارد

مطابق ماده 9 و حداقل 3 میلیون ریال و حداکثر 40 میلیون ریال

تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب

در هر مورد حداقل دو میلیون ریال و حداکثر 30 میلیون ریال

دستمزد کارشناس در مورد ارزیابی

مطابق ماده 11

دستمزد کارشناس در سایر موارد

مطابق ماده 9 و حداقل 3 میلیون ریال و حداکثر 40 میلیون ریال

دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد

حداقل 3 میلیون ریال و حداکثر 20 میلیون ریال

دستمزد کارشناسی امور وسائط نقلیه

موضوع کارشناسی امور وسائط نقلیه

دستمزد

رسیدگی به اصالت خودرو وسائط نقلیه موتوری زمینی

2500هزار ریال

رسیدگی به تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

3میلیون ریال

اظهارنظر فنی تعیین تناژ و مدل وسائط نقلیه موتوری زمینی

3میلیون ریال

دعاوی مربوط به حمل و نقل وسائط نقلیه دریایی و قواصی با توجه به مبلغ خواسته

مطابق ماده 11

تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی 

مطابق ماده 11

تعیین علت در تصادم بین قایق‌های تفریحی و مسافربری

در هر مورد 5 میلیون ریال

تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا

ظرفیت بار کمتر از 500 تن در هر مورد 10 میلیون ریال

غواصی و عملیات زیر آبی

مطابق ماده 9

تعیین خسارت و ارزیابی‌های وسائط نقلیه هوایی ، ریلی و زمینی

مطابق ماده 11

دستمزد کارشناسی راه و ساختمان و نقشه برداری

موضوع راه و ساختمان و نقشه برداری

دستمزد

 ارزﯾﺎﺑﯽ اراﺿﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺰروﻋﯽ و اﺑﻨﯿﻪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و تجارت و سرقفلی

مطابق ماده 11

تطبیق نقشه‌های معماری یا سازه با وضعیت و محل بنا 

مطابق ماده 9

امور معماری داخلی و تزئینات 

10000ریال حداقل 4 میلیون و حداکثر 40 میلیون ریال

تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا

10000ریال حداقل 4 میلیون و حداکثر 40 میلیون ریال

تهیه نقشه‌های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی

گزارش فنی استحکام بنا هر متر مربع 8000 ریال و حداقل 4 میلیون و حداکثر 60 میلیون ریال

افراز املاک و مستقلات و تقسیم ترکه ( در صورتی که ملک مورد افراز دارای نقشه باشد )

مطابق ماده 11 به علاوه 20 درصد

افراز املاک و مستقلات و تقسیم ترکه ( در صورتی که برای ملک مورد افراز نقشه تهیه گردد )

مطابق ماده 11 به علاوه 20 درصد به علاوه هزینه نقشه مطابق تعرفه نقشه برداری

تشخیص زمین مسبوق به احیا از نظر ساختمانی

تا مساحت هزار متر مربع 3 میلیون ریال ، مازاد بر هزار متر مربع و برای هر 1000 متر مربع 1 میلیون ریال

پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی ( اگر گذر بند مشخص باشد )

تا هزار متر مربع مقطوعا 4 میلیون ریال ، مازاد بر 1000 متر تا 10 هکتار هر متر مربع 400 ریال ، مازاد بر ده هکتار هر متر مربع 200 ریال و حداکثر تا 80 میلیون ریال

پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی ( اگر گذر بند مشخص نباشد )

تا هزار متر مربع مقطوعا 10 میلیون ریال ، مازاد بر 1000 متر تا 10 هکتار هر متر مربع 400 ریال ، مازاد بر ده هکتار هر متر مربع 200 ریال و حداکثر تا 100 میلیون ریال

نقشه برداری اراضی و تهیه پروفایل و غیره

تا هزار متر مربع مقطوعا 10 میلیون ریال ، مازاد بر 1000 متر تا 10 هکتار هر متر مربع 400 ریال ، مازاد بر ده هکتار هر متر مربع 200 ریال و حداکثر تا 100 میلیون ریال

حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک

تا1000 متر مربع حداقل 3 میلیون ریال ، مازاد بر 1000 تا 5000 هزار متر مربع به ازای هر متر مربع 1500 ریال ، مازاد بر 5000 تا 50000 هزار متر مربع به ازای هر متر مربع 800 ریال

نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها با مقیاس 1/100به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها

حداقل 5 میلیون ریال حداکثر مطابق ماده 9

مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی

تا یک هکتار حداقل 4 میلیون ریال ، مازاد بر یک هکتار به ازای هر هکتار مازاد بیست درصد و حداکثر 20 میلیون ریال

بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری

کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور 10میلیون ریال ، کاربری مازاد بر دو قطعه تا ده قطعه زمین مجاور به ازای هر قطعه 1/5میلیون ریال ، کاربری مازاد بر ده قطعه مجاور به ازای هر قطعه 600 هزار ریال

بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی

ساختمان یک یا دو واحدی قابل تفکیک ده میلیون ریال ، مازاد بر دو و تا ده واحد قابل تفکیک به ازای هر واحد 1/5 میلیون ریال ، مازاد بر 10 واحد به ازای هر واحد 600 هزار ریال

سایر رشته‌ها

مطابق ماده 9

 

دستمزد کارشناسی صنعت و فن

موضوع صنعت و فن

دستمزد

دستمزد کارشناسی و ارزیابی در رشته‌های مربوط

مطابق ماده 11

دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آنها و تعیین عمر مفید باقیمانده آنها

معادل 40 درصد حق الزحمه ارزیابی مندرج در ماده 11

حق الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر

مطابق ماده 11 این تعرفه به اضافه 50 درصد

دستمزد کارشناسی فنون هنری:

موضوع فنون هنری

دستمزد

دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیر مالی و در هر مورد بررسی 

حداقل 4/000/000 ریال و حداکثر 30/000/000 ریال

دستمزد کارشناسی رشته‌های امور ورزشی ، تألیفات ، تشخیص اصالت خط ، امضا و اثر انگشت ، چاپ و چاپخانه ، طراحی و گرافیک ، هنرهای نمایشی ، امور سینمایی و عکاسی در پرونده‌های مالی

مطابق ماده 11 و حداکثر پنجاه میلیون ریال 

دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگ‌ها ، شرایط نوری ، کمپوزیسیون( ترکیب بندی ) ، پرسپکتیو ، ظهور و چاپ

حداقل 4/000/000 ریال و حداکثر 40/000/000 ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده

دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده،کارگردان، تصویربردار، تدوین کننده، لابراتوار و صدابردار در برنامه‌های کوتاه مدت و مستند

حداقل 5/000/000 ریال

دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده،کارگردان، تصویربردار، تدوین کننده، لابراتوار و صدابردار در برنامه‌های بلند مدت سینمایی

حداکثر 40/000/000 ریال

دستمزد ارزیابی فیلم ، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو

مطابق ماده 11 و حداکثر پنجاه میلیون ریال 

هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ، استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر

مطابق ماده 9

دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون مواد جرح یا فوتی برای هر مورد

حداقل 5/000/000 و حداکثر 40/000/000 ریال مطابق ماده 9 تعرفه

دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد

حداقل 4/000/000 ریال و حداکثر 30/000/000 ریال

دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک در هر مورد بررسی

حداقل 4/000/000 ریال و در پرونده‌های مالی و اختلافی مطابق ماده 11 و تبصره‌های آن و در سایر موارد مطابق ماده 9

 

سوالات متداول

کارشناس دادگستری به چه کسی گفته می‌شود‌‌‌‌ ؟

کارشناس دادگستری به فردی‌ گفته می‌شود که در خصوص موضوعات حقوقی مختلف تخصص دارد و… که توضیحات کامل‌‌‌تر در متن مقاله آمده است.

هزینه کارشناسی بر اساس چه چیزی تعیین می‌شود‌‌‌‌ ؟

دستمزد کارشناسی با توجه به نوع و میزان کار انجام شده توسط کارشناس و اظهار نظر او تعیین می‌شود.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *