دسته‌ها
منتشر شده

قیم و حدود اختیارات او | نظارت بر اعمال – ممنوعیت‌ها – وظایف و شرایط

انسان تا زمانی که به رشد کامل برسد و بالغ شود نیاز به یک مراقب و قیم دارد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این مراقبت شامل ابعاد گسترده‌‌‌‌‌‌‌ای از زندگی فرزند انسان ‌‌‌‌‌‌می‌شود از جمله امور مالی‌‌‌‌‌‌. البته داشتن یک قیم فقط مخصوص زمان کودکی انسان نمی‌شود بلکه ممکن است شخص به سن قانونی برسد ولی باز هم محجور باشد و به دلایلی مانند جنون‌‌‌‌‌‌، سفاهت و… نیازمند قیم‌ باشد. در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این صورت اموال و دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌های شخص محجور به قیم سپرده ‌‌‌‌‌‌می‌شود و او موظف است تا وظیفه نگهداری و اداره اموال محجور را به خوبی و با دقت انجام دهد. برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه قیم وظائف خود را بداند و همین طور برای جلوگیری از تلف شدن اموال و دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌های محجور قانون حدود اختیارات او را مشخص کرده است. در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این مطلب به بررسی حدود اختیارات قیم ‌‌‌‌‌‌می‌پردازیم.

قیم کیست و قیومیت چیست ؟

قیم در لغت به معنای سرپرست‌‌‌‌‌‌ و حمایت کننده می‌باشد‌‌‌‌‌‌. در اصطلاح عامه قیم شخصی است که وظیفه اداره امور شخص محجور مانند کودک یا مجنون را بر عهده می‌گیرد.

قیمومت نیز به معنای بر عهده گرفتن امور شخص محجور ‌‌‌‌‌‌می‌باشد.

در قانون مدنی کتاب دهم به طور کامل به حجر و قیمومیت پرداخته شده است. از جمیع تعاریف ارائه شده در قانون ‌‌‌‌‌‌می‌توان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این نتیجه رسید که قیم شخصی است که دادگاه و مراجع قانونی در صورت نبودن ولی و وصی برای نگهداری و اداره اموال شخص محجور تعیین ‌‌‌‌‌‌می‌کنند. محجور شخصی است که اهلیت لازم برای تصرف در اموالش را ندارد.

حدود اختیارات قیم

با توجه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه قیم توسط مرجع قانونی تعیین ‌‌‌‌‌‌می‌شود، قانون نیز وظائف و اختیارات او را تعیین کرده است. هدف از تعیین قیم جلوگیری از تلف شدن مال شخص محجور است به همین خاطر قانون اختیارات او را مشخص کرده است تا شخص قیم از موقعیت خود نتواند سوء استفاده کند‌‌‌‌‌‌. ماده 1235 قانون مدنی وظائف قیم را عمدتا محدود به اموال و حقوق مالی فرد محجور می‌کند. در نتیجه معمولا قیم در مورد سایر مسائل شخصی و خانوادگی ‌‌‌‌‌‌نمی‌تواند اقدا‌‌‌‌‌‌می انجام دهد‌‌‌‌‌‌.

بر اساس آنچه که در فصل سوم از کتاب حجر و قیمومت قانون مدنی آمده است حدود اختیارات قیم در اموال محجور به شرح زیر است:

1/ اعمال اداری: کلیه فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که قیم مجاز است برای اداره کردن اموال محجور انجام دهد مانند بستن قرارداد برای تعمیر خانه.

2/ اعمال ناقله: مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ای از فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌های قیم که سبب نقل و انتقال دائمی یا مدت دار اموال محجور به دیگری ‌‌‌‌‌‌می‌شود‌‌‌‌‌‌. مانند فروش ماشین که انتقال دائمی مال است‌‌‌‌‌‌ و اجاره خانه که انتقال مدت دار منافع مال است.

تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها زمانی نافذ و صحیح هستند که به نفع محجور باشد. به طور مثال قیم فقط زمانی ‌‌‌‌‌‌می‌تواند طلاهای محجور را بفروشد که بخواهد یک مال با ارزش‌تری بخرد یا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه نگه داشتن طلا باعث ضرر محجور ‌‌‌‌‌‌شود و صلاح در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این باشد که طلا فروخته شود.

نظارت بر رعایت حدود اختیارات

قیم ملزم است که همواره در تمام فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌های خود مصلحت محجور را در نظر بگیرد و در صورتی که بخواهد کاری بر خلاف منافع محجور نماید قانون با او برخورد ‌‌‌‌‌‌می‌کند. در قانون برای نظارت مدعی العموم بر اعمال قیم مواردی مطرح شده است از جمله:

1/ ارائه تضمین برای قیمومت: برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جلوگیری از اتلاف مال محجور بر اساس ماده 1243 قانون مدنی دادستان ‌‌‌‌‌‌می‌تواند از دادگاه تقاضا نماید تا از قیم تضمیناتی بگیرد.

2/ کسب اجازه دادستان در برخی از امور: انجام بسیاری از امور باید با اجازه دادستان صورت بگیرد و تا دادستان اجازه انجام کار ندهد قیم ‌‌‌‌‌‌نمی‌تواند کار را به ثمر برساند مانند قرض گرفتن برای محجور.

3/ ارائه گزارش به دادستان: ماده 1236 قانون مدنی قیم را مکلف کرده است تا پیش از هر اقدا‌‌‌‌‌‌می در ابتدا لیستی از تمام اموال و دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌های محجور ارائه دهد و داداستان یا نماینده او در مورد صحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این لیست تحقیق ‌‌‌‌‌‌کنند. البته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این موضوع به همین جا ختم ‌‌‌‌‌‌نمی‌شود بلکه بر اساس ماده 1244 قیم ملزم است حداقل سالی یکبار حساب تصدی خود را به دادستان بدهد و در غیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این صورت عزل می‌گردد.

موارد عدم اختیار قیم

به طور کلی قیم اختیار انجام دادن کاری را که باعث ضرر یا تلف اموال محجور ‌‌‌‌‌‌می‌شود ندارد. اما در قانون به موارد زیر به طور خاص اشاره شده است:

1/ معامله با خود

قانون اجازه انجام هیچ گونه معامله محجور با خود قیم را ‌‌‌‌‌‌نمی‌دهد. بر اساس ماده 1240 قانون مدنی فرقی ندارد که قیم اموال مولی علیه را به خود منتقل کند یا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه از اموال خود چیزی را به مولی علیه انتقال دهد در هر دو صورت باطل است.

البته قیم ‌‌‌‌‌‌می‌تواند مال خود را به صورت رایگان به محجور ببخشد یا صلح کند ولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این که بخواهد وجهی دریافت نماید باطل است زیرا احتمال ضر و زیان محجور وجود دارد.

2/ معامله‌‌‌‌‌‌‌ای که باعث مدیون شدن محجور شود

در ماده 1241 قانون مدنی ذکر شده است که قیم‌ ‌‌‌‌‌‌نمی‌تواند با اموال غیر منقول مولی علیه خود معامله‌‌‌‌‌‌‌ای کند که باعث شود در نتیجه آن مولی علیه مدیون گردد. رهن گذاشتن یا فروختن نیز شامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این ماده ‌‌‌‌‌‌می‌شود.

برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این ماده استثنائی نیز در نظر گرفته شده است آن هم زمانی که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این عمل با رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه و همچنین با تصویب مدعی العموم انجام بگیرد.

3/ قرض یا وام گرفتن بدون ضرورت و احتیاج

قیم‌ فقط زمانی ‌‌‌‌‌‌می‌تواند قرض یا وام بگیرد که ضروری باشد یا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه نیاز باشد به طور مثال برای تعمیر خانه نیاز به پول هست و اگر خانه تعمیر نشود باعث از بین رفتن خانه ‌‌‌‌‌‌می‌شود. در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این صورت اگر نیاز به پول وجود دارد ‌‌‌‌‌‌می‌تواند قرض یا وام بگیرد.

در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینجا برای مواردی که ضرورت ندارد یا احتیاج نیست یک استثنا مطرح شده است‌‌‌‌‌‌ یعنی زمانی که مدعی العموم اجازه بدهد‌‌‌‌‌‌.

4/ ختم دعوا به صلح

بر اساس ماده 1242 قانون مدنی قیم دعوایی را که مربوط به مولی علیه ‌‌‌‌‌‌می‌شود ‌‌‌‌‌‌نمی‌تواند با صلح تمام کند مگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه مدعی العموم اجازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این کار را بدهد. زیرا ممکن است که نتیجه دعوا مالی باشد به طور مثال دریافت دیه و شخص قیم‌ ‌‌‌‌‌‌نمی‌تواند کاری کند که باعث شود حق مالی مولی علیه ضایع شود.

به نظر ‌‌‌‌‌‌می‌رسد هر گونه عمل رایگان در خصوص اموال مولی علیه مانند صلح یا هبه باطل است مگر با اجازه مدعی العموم.

سوالات متداول

حدود اختیارات قیم چیست ؟

قیم‌ حق اداره و تصرف در اموال و حقوق مالی مولی علیه خود را با رعایت مصلحت او دارد که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

قیم‌ در چه زمانی اختیار تصرف در اموال محجور را ندارد ؟

زمانی که تصرفات او بر خلاف مصلحت محجور باشد و هر گونه تصرفی که سبب تلف اموال محجور شود که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

برای دریافت پاسخ سوالات خود و مشاوره حقوقی در مورد حدود اختیارات قیم‌ می‌توانید از خدمات مشاوره آنلاین و تلفنی وکیل دات کام استفاده نمایید. همچنین با عضو شدن در کانال تلگرام وکیل دات کام از جدیدترین مطالب حقوقی مطلع شوید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قیم، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون قیم پاسخ دهند.

دسته‌ها
منتشر شده

رادیاتور بخاری خودرو | سیستم و اجزای بخاری ماشین

آیا با کاربرد و نحوه تعمیر رادیاتور بخاری خودرو آشنایی دارید؟ اکنون که در آستانه شروع فصل سرما هستیم، یکی از نکات ضروری و قابل توجه، دقت به سیستم گرمایشی وسیله نقلیه می‌باشد. اگر دارای خودرو هستید توصیه می‌کنیم جهت کسب اگاهی و اطلاعات بیشتر با ما همراه شوید تا هنگام خرابی سیستم گرمایشی وسیله نقلیه خود، مخصوصا زمانی که امکان دست رسی به تعمیرکار خودرو را ندارید دچار سرد گمی نشده و خود به براحتی قادر باشید علت مشکل را بیابید ودر صدد رفع آن برآید.

پیشنهاد ما به شما بازدید از فروشگاه لوازم یدکی خودرو کالاپلاس است.

نحوه کار رادیاتور بخاری خودرو به چه شکل است ؟

یکی نکات اصولی در مورد همه ماشین‌ها مخصوصا تاکسی‌ها که قرار است در امر خدمت رسانی به جامعه نیز سهیم باشند، توجه به آسایش و امنیت سرنشینان آن است.

بخاری خودرو هنگامی که ماشین خاموش است، هرگز کار نخواهد کرد زیرا کارکرد این قطعه از خودرو با روشن بودن موتور خودرو رابطه داشته و در صورت خاموش بودن موتور بخاری نیز خاموش خواهد بود.

البته ناگفته نماند امروزه با پیشرفت تکنولوژی هر روز امکانات جدیدتری به وسیله‌های نقلیه افزوده می‌شود. به عنوان مثال در ماشین‌های قدیمی برای بهره بردن از گرمای بخاری حتما باید قبلش موتور گرم می‌شد، ولی اکنون در سیستم‌های گرمایشی ماشین‌های جدید نیازی به این کار نیست و با روشن کردن خودرو همزمان بخاری را نیز می‌توان روشن کرده و از آن استفاده برد.

بررسی دقیق نحوه عملکرد بخاری وسیله نقلیه

از لحظه‌ای که خودرو روشن می‌شود، آب درون رادیاتور توسط واتر پمپ به منظور خنک ماندن موتور به سمت موتور خودرو رانده می‌شود. برای این منظور پمپ آب را از طریق یک لوله به ترموستات رسانده و ترموستات آب را به دو کانال جداگانه هدایت می‌کند.
یک شاخه از این آب به نیت خنک شدن موتور وارد رادیاتور خودرو شده تا پس از خنک شدن دوباره به سمت موتور هدایت شود، کانال دیگر آب که آب گرم می‌باشد، به سمت رادیاتور اصلی حرکت نمی‌کند بلکه به سمت رادیاتور بخاری خودرو حرکت کرده تا موجبات گرم شدن داخل کابین خودرو را فراهم سازد.

برای استفاده از بخاری خودرو به چند رادیاتور در خودرو احتیاج است ؟

برای این منظور خودرو باید حاوی دو رادیاتور باشد. گزینه اول که شامل همان رادیاتور اصلی یا خنک کننده موتور خودرو می‌باشد که جهت خنک نگه داشتن خودرو و جلوگیری از داغ شدن موتور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گزینه دوم همان رادیاتور بخاری است که جهت گرما بخشیدن به محیط داخل خودرو بکار می‌رود.

نحوه کار رادیاتور بخاری به چه شکل است ؟

همانطور که در مطالب بالا اشاره شده آب ورودی به داخل ترموستات با یک لوله وارد شده و از دو لوله خارج می‌گردد.
آب گرم از لوله ترموستات دوم وارد رادیاتور بخاری خودرو شده و با حرارت خود منجر به داغ شدن بدنه رادیاتور بخاری می‌شود، انگاه حرارت موجود در بدنه رادیاتور توسط فن بخاری، از طریق کانال‌های طراحی شده به داخل کابین خودرو هدایت می‌گردد.

چه عواملی سبب خرابی بخاری خودرو می‌شود ؟

عواملی وجود دارند که اگر دچار مشکل شوند سبب ایجاد اخلال در کارکرد بخاری خودرو خواهند شد که عبارتند از؛ گرفتگی رادیاتور بخاری ماشین، خرابی سیستم خنک کننده آب، گرفتگی شلنگ آب، خرابی فن بخاری، ترموستات و مناسب نبودن درز بندی.

1- گرفتگی رادیاتور بخاری خودرو

هنگامی که پس از روشن کردن خودرو و بخاری خودرو متوجه گرم نکردن بخاری شوید، اولین احتمال وجود گرفتگی در رادیاتور بخاری می‌باشد که اغلب به علت پوسیدهگی ایجاد می‌شود و با تعویض و شستشوی این قطعه مشکل برطرف خواهد شد.

2- کنترل کردن آب سیستم خنک کننده

برای کارکردن این سیستم نیاز به آب کافی و تمیز می‌باشد در صورت کافی نبودن آب گردش آن با اخلال روبه شده و سبب کار نکردن بهینه بخاری می‌شود.

3- گرفتگی شلنگ آب

معمولا برای انتقال آب گرم به رادیاتور بخاری، شلنگی از رادیاتور به بخاری متصل است که در صورت پارگی آن بخار خودرو کار نخواهد کرد.

4- خراب بودن فن بخاری

در این صورت تمام مسیر انتقال حرارت از موتور به بخاری خودرو به درستی صورت می‌گیرد، اما فن بخاری قادر نیست این گرما و حرارت را به محیط بدهد که در این صورت باید این قطعه عوض گردد.

5- ایراد داشتن ترموستات

لازم به ذکر است که وظیفه ترموستات در خودرو تنظیم دمای آب داخل موتور است. هنگام روشن بودن بخاری ترموستات نصف آب گرم خروجی از موتور را به رادیاتور بخاری می‌فرستد. حال زمانی که این قطعه دچار مشکل شود علاوه بر داغ کردن موتور وسیله نقلیه بخاری آن نیز قادر نیست دمای داخل ماشین را گرم کند.

6- مناسب نبودن درز بندی رادیاتور بخاری

نشتی آب از رادیاتور بخاری خودرو باعث می‌شود پروانه‌های واتر پمپ و رادیاتور اصلی دچار جرم گرفتگی و خوردگی گردند و خرابی اهرم تنظیم گرمایشی و سرمایشی خودرو را سبب شوند.

نحوه تعویض رادیاتور بخاری خودرو

برای این منظور لازم است، ابتدا شلنگ‌های بخاری متصل به موتور را باز کرده و سپس بخش میانی کنسول را برای دست پیدا کردن به بخاری باز کرد. حتی ممکن است تعمیرکار مجبور شود برای دسترسی به رادیاتور بخاری داشبورد را کمی شل و رها سازد.

پس از آنکه بخاری قابل دسترس بود، می‌توان کلیه پیچ‌های متصل به آن را باز کرده و فضای بیرون آوردن بخاری را آزادتر کرد.
حال کلیه لوله‌ها را از بخاری جدا کرده و سه پیچ به نام فایروال روی بخاری وجود دارد که باید آن‌ها را نیز باز کرد.

اکنون می‌توان به سراغ فن رفته و آن را نیز باز کرد و از بخاری جدا ساخت و بعد از آن کلیه فیش‌های وصل شده به بخاری و رادیاتور بخاری را جدا کرده و ار سیستم داشبور بیرون آورده شود.

حال که بخاری را از ماشین جدا کرده‌اید با برداشتن قاب روی آن می‌توان به رادیاتور آن به راحتی دسترسی داشته و با خارج کردن رادیاتور معیوب و جایگزین کردن رادیاتور سالم براحتی سیستم گرمایشی و بخاری خودرو قابل نصب و استفاده می‌شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خودرو به مجله خودرو کالاپلاس مراجعه کنید.

دسته‌ها
منتشر شده

هواگیری رادیاتور ماشین چگونه انجام می‌شود؟

هواگیری رادیاتور یکی پراهمیت‌ترین اقدامات هر ماشین سواری برای مراقبت از خودرو است. اگر صاحب یک خودرو هستید، مطمئنا تاکنون بارها با مشکل داغ کردن، جوش آوردن رادیاتور و هوا کشیدن خودرو روبه‌رو شده‌اید و می‌دانید بهترین راهکار در این مواقع هواگیری رادیاتور می‌باشد. اما اگر می‌خواهید با نحوه صحیح هواگیری رادیاتور خودرو آشنا شوید و همچنین علت‌ها و علائم این مشکل را بشناسید به شما توصیه می‌کنیم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

 

پیشنهاد ما به شما بازدید از فروشگاه لوازم یدکی خودرو کالاپلاس است.

رادیاتور چیست؟

همانطور که در مباحث مربوط به رادیاتور گفتیم؛ کارکرد ماشین با احتراق شروع می‌شود، احتراق رخدادی است که با حرارت و گرما همراه است.
حال اگر میزان این گرما و حرارت کنترل و تنظیم نگردد؛ عملکرد خودرو مختل می‌گردد.
لازم‌ به ذکر است که تنظیم دمای خودرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هر گونه کم یا زیادی دمای موتور خودرو سبب ایجاد مشکل در عملکرد صحیح آن خواهد شد.
بطور کلی دمای نرمال موتور اتومبیل باید مابین ۸ الی ۸۰ درجه سلسیوس باشد تا کارکرد صحیح خودرو به مخاطره نیفتاد.
همانطور که متوجه شدید؛ باید قطعه‌ای در خودرو وجود داشته باشد تا مانع از به هم ریختن تعادل دمای خودرو گردد. این قطعه همان رادیاتور یا سیستم خنک کننده خودرو است. برای آشنایی بیشتر با تحوه عملکرد و نکات نگهداری رادیاتور ماشین کلیک کنید.

هواگیری رادیاتور | درب رادیاتور چه تاثیری در عملکرد صحیح رادیاتور دارد؟

به جرات می‌توان گفت که درب رادیاتور اصلی‌ترین قسمت رادیاتور محسوب می‌شود. این قطعه رادیاتور حاوی دو سوپاپ است که وظیفه دارند مواد خنک کننده را ذخیره کرده و فشار داخل رادیاتور را کنترل و نگهداری کنند. در واقع در صورتی که درب رادیاتور دچار نقص باشد به شدت به رادیاتور صدمه خواهد زد.
پس باید دقت کرد که در صورت بروز هر یک از این موارد زیر احتمال خرابی درب رادیاتور را در نظر بگیرید و جهت تعمیر و یا تعویض آن برآیید.

 • نشت مایع خنک کننده یا آب رادیاتور
 • سرریز شدن مخزن و افتادگی یا خراب شدن شلنگ رادیاتور
 • وجود هوا داخل رادیاتور و گرم شدن بیش از حد موتور
 • بالا رفتن درجه حرارت آمپر

 

روش صحیح هواگیری رادیاتور خودرو به چه صورت است؟

یکی از نکته‌هایی که هنگام هواگیری رادیاتور خودرو لازم است مد نظر قرار دهیم، توجه به نوع سیستم خنک کننده وسیله نقلیه است. سیستم خنک کننده وسیله نقلیه بر اساس اینکه مدار بسته یا از نوع سیستم باز باشد، روش هواگیری متفاوتی خواهد داشت.
لازم به ذکر است که یکی از راه‌های آسان بررسی هواگیری خودرو دست زدن به شلنگ‌ها و مجاری آن است که در صورت نیاز به هواگیری این قطعات بیش از حد داغ هستند.
نکته: هنگام هواگیری خاموش و سرد بودن موتور بسیار اهمیت دارد. زیرا در غیر اینصورت دمای بالای آب منجر به سوختگی لوله‌ها می‌شود.

بعد از سرد شدن موتور ماشین، پیچ خروجی هوای رادیاتور که در محدوده مسیر لوله‌های بین رادیاتور و موتور است را پیدا کرده و دوباره ماشین را روشن کرده و قبل از رسیدن به دمای بالا درب پیچ خروجی هوا را باز کرده و آنگاه آب جوشیده سرد و یا مایع خنک کننده را داخل رادیاتور ریخته و تا زمانی که آب به صورت یکدست و بی‌صدا از پیچ خروجی خارج شود به این عمل باید ادامه داد.
با یک دست شدن آب خروجی رادیاتور دیگر می‌توان اطمینان حاصل کرد که هیچ هوایی درون رادیاتور وجود ندارد و دیگر می‌توان با دقت و به شکل صحیح اقدام به بستن درب پیچ هوای ورودی رادیاتور کرد.

 

قبل از هواگیری رادیاتور چطور از بروز آن جلوگیری کنیم؟

۱- خرابی هر یک از قسمت‌های سیستم خنک کننده

۲- بالا رفتن دمای آب رادیاتور که با نشت آن از درب رادیاتور همراه است و پس از خنک شدن سیستم و کاهش سطح آب بخشی از فضای داخل مجاری انتقال آب خالی می‌ماند و منجر به ورود هوا به داخل رادیاتور می‌شود.

۳- داشتن نشتی توسط هر کدام از اجزای رادیاتور و مجاری آن عامل ورود هوا به داخل سیستم رادیاتور است.

۴- باز کردن درب رادیاتور هنگام بالا رفتن دمای آن؛ بهتر است در این مواقع برای جلوگیری از ورود هوا به درون سیستم ابتدا صبر کرد تا دمای موتور کاملا خنک گردد و آنگاه اقدام به باز کردن درب رادیاتور کرد.

۵- نیم سوز شدن و یا سوختن کامل واشر سرسیلندر؛ این عامل یکی از رایج‌ترین عوامل گرفتگی رادیاتور خودرو محسوب می‌گردد که با تعویض این واشر به راحتی قابل رفع می‌باشد.


نیاز به هواگیری رادیاتور خودرو با چه علائمی مشخص می‌شود ؟

۱- هنگامی که خودرو جوش می‌آورد و ضد یخ و آب از آن خارج می‌گردد (دقت داشته باشید، هرگز به خودرویی که نیاز به هواگیری دارد و جوش آورده آب اضافه نکنید زیرا در این صورت مجددا جوش می‌آورد).

۲- داغ شدن بیش از حد موتور و داغ شدن آمپر

۳- نشت آب از درب رادیاتور

۴- چکیدن آب از قسمت زیرین خودرو

نکات کلیدی جهت جلوگیری از خرابی رادیاتور

اولین نکته چک کردن رادیاتور می‌باشد که باید هر ماه این عمل صورت بگیرد، زیرا وجود هرگونه سوراخ، کند‌گی و خراش موجب ایجاد دردسرهای زیادی خواهد گشت.
دومین نکته چک کردن پیوسته آب درون رادیاتور است، زیرا در صورت تغییر رنگ یا گل آلود شدن سبب کاهش عمر مفید این قطعه خواهد شد.
توصیه می‌کنیم جهت جلوگیری از آسیب خوردن قطعات گران قیمت خودرو مانند موتور هر یک سال یک بار اقدام به تعویض رادیاتور خودرو کنید.
زیرا عمر مفید این قطعه برعکس سایر قطعه‌های خودرو یک سال است.


نکات کلیدی در مورد مایع داخل رادیاتور

بطور کلی مایعی که درون رادیاتورها وجود دارد، وظیفه انتقال سریع حرارت را عهده دار است و به ساده ترین شکل گرمای درون موتور را جذب کرده و مانع از داغ شدن این قطعه خودرو می‌گردد.

پس باید دقت کرد که هیچ گونه ناخالصی و املاح مضر در درون آن وجود نداشته باشد، زیرا در این صورت نتیجه عکس داده و سبب ایجاد خوردگی در مسیر‌های گردش آن و خرابی موتور می‌شود.

همچنین این ناخالصی‌ها پس از گرم شدن، در درون دیواره و کف رادیاتور ته نشین شده و سبب گل گرفتگی رادیاتور می‌گردند، پس بهترین انتخاب برای آب رادیاتور آب جوشیده سرد شده یا همان آب مقطر می‌باشد.
لازم به ذکر است که علاوه بر آب مقطر محلول‌‌‌های دیگری به داخل رادیاتور خودرو ریخته می‌شود که متناسب با فصل‌های گرما و سرما عبارتند از ضد جوش و ضد یخ، ترکیب این محلول ها با آب جوش سبب کارآیی بهتر رادیاتور شده و مانع از یخ زدن در زمستان و داغ کردن در تابستان می‌شود.

البته ناگفته نماند به جز موارد ذکر شده محلول دیگری، به نام آب رادیاتور وجود دارد که جهت بهره‌بری بهتر از عملکرد رادیاتور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این محلول نام برده یک مایع سبز رنگ می‌باشد که دارای خاصیت ضد یخ، ضد جوش، ضدخوردگی و ضدزنگ زدگی است که هیچ نیازی به مخلوط شدن با آب را ندارد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خودرو به مجله خودرو کالاپلاس مراجعه کنید.

دسته‌ها
منتشر شده

دینام خودرو چیست | نحوه کارکرد و نشانه های خرابی دینام

همانطور که می‌دانید دینام خودرو یکی دیگر از اجزایی است که نقش موثری برای به حرکت آمدن وسیله دارد. لازم به ذکر است که نیرویی که منجر به حرکت خودرو می‌گردد از طریق جریان الکتریکی تولید شده از جانب دینام ماشین است. پس هر گونه خرابی و اخلال در کارکرد این قطعه وسیله سبب ایجاد مشکلاتی برای خودرو است که ما در این مقاله سعی داریم به نحوه کارکرد، علائم خرابی و راهکارهای پیشگیری از خرابی این قطعه را مورد بررسی قرار دهیم.

 

پیشنهاد ما به شما بازدید از فروشگاه لوازم یدکی خودرو کالاپلاس است.

 

دینام خودرو چیست؟

یک وسیله نقلیه برای اینکه حرکت کند علاوه بر سوخت، احتیاج به نیروی الکتریسیته یا برق دارد، دینام قطعه‌ای است که وظیفه تولید برق و رساندن آن به سایر نقاط خودرو را برعهده دارد.
معمولا دینام قطعه‌ای استوانه‌ای آلومینیومی است که در کنار موتور و زیر پمپ هیدرولیک قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است که اگر دینام دچار مشکل شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن منجر به خالی شدن باتری ماشین می‌شود.
زیرا شارژ شدن باتری خودرو به وسیله دینام انجام می‌گردد و تنها کاری که باتری انجام می‌دهد، تهیه برق در هنگام استارت زدن یا روشن نبودن ماشین است.

 

نحوه کار دینام خودرو به چه صورت است؟

دینام وظیفه شارژ باتری خودرو و تامین نیروی الکتریکی لازم دیگر اجزای برقی قطعات وسیله نقلیه را دارد.
درون اجزای خودرو قطعه‌ای به نام تسمه وجود دارد که موتور و دینام را به یکدیگر مرتبط می‌کند و از طریق آن دینام نیروی مورد نیاز برای تولید برق را از موتور دریافت می‌کند.
جالب است بدانید با اینکه خود دینام نیروی مورد نیاز سایر قطعات را تامین می‌کند اما عملکرد خودش نیز وابسته به همین قطعات است.
به طور متوسط خروجی برق دینام حدود ۱۳ الی ۱۴/۵ می‌باشد و طوری طراحی شده که مقدار برق خروجی را در هر شرایطی در همین محدوده نگه می‌دارد و در غیر این صورت چراغ هشدار دهنده روشن خواهد شد.

دینام خودرو شامل چه قطعاتی است؟

۱- استاتور؛ که شامل مجموعه ای ثابت از سیم پیچ‌هاست
۲- روتور؛ که یک سیم پیچ الکتریکی متحرک است
۳- آفتامات یا رگلاتور
۴- دیود؛ که وظیفه یک سو کننده ولتاژ را بر عهده دارد
۵- تعدادی جاروبک برای حفظ کردن ارتباط الکتریکی با موتور

لازم‌ به ذکر است که تمامی موارد بیان شده در بالا همگی در یک پوشش آلومینیومی قرار گرفته‌اند و مجموعا دینام وسیله نقلیه را تشکیل می‌دهند. که در ادامه مطالب به صورت خلاصه نقش هر کدام را در عملکرد دینام خودرو بررسی خواهیم کرد.

استاتور چیست؟

در واقع این قطعه یکی از قطعات اصلی دینام خودرو است که از هسته و سیم پیچ تشکیل شده است. هسته استاتور دارای چندین لایه است و از حلقه‌های شیار دار نازک آهنی همراه با عایق مخصوص تولید شده‌اند.
به طور معمول حلقه‌های شیاردار به وسیله پرچ یا خار مخصوص روی هم سوار شده و هسته اصلی استاتور دینام را تشکیل می‌دهند.

در واقع استاتور در محیط خارجی دینام قرار دارد و با چرخش روتور در مرکز استاتور، عبور خطوط مغناطیسی آرمیچر از بین سیم پیچ‌های استاتور باعث به حرکت در آمدن الکترون در سیم پیچ‌ها و اختلاف پتانسیل الکتریکی بین نقاط اتصال سیم پیچ‌ها که خروجی استاتور هستند می‌گردد.

روتور چیست؟

روتور دینام همان آرمیچر می‌باشد که معمولا دارای یک دسته سیم پیچ بوده و بطور منظم به دور محور اصلی روتور بر روی یک قالب نازک پلاستیکی پیچیده شده است.
در واقع آرمیچر قطعه مغناطیسی مرکزی دینام می‌باشد و از یک محور اصلی فولادی و پوسته آهنی ساخته شده و در مرکز استاتور حول محور خود می‌چرخد.

آفتامات چیست؟

آفتامات که به نام رگلاتور نیز معروف است یکی دیگر از اجزای تشکیل دهنده دینام است که وظیفه کنترل جریان الکتریسیته وارد شده به روتور را برعهده دارد.
در واقع رگلاتور با کنترل جریان ورودی آرمیچر بر طور مستقیم بر توان خروجی دینام اثر می‌گذارد.

دیود چیست؟

دیود وظیفه دارد جریان الکتریکی تولید شده در استاتور دینام را که به صورت چندین فاز متناوب است به یک جریان یک سو تبدیل کند.
بطور کلی می‌توان گفت دیود‌های تشکیل دهنده واحد یکسو ساز به دلیل عبور دادن جریان بالا حرارت زیاد تولید کرده و به همین سبب است که بر روی صفحات خنک کننده آلومینیومی نصب می‌گردند.

چه علائمی نشان دهنده خرابی دینام خودرو  می باشند؟

۱- روشن شدن چراغ هشدار دینام

بطور عادی چراغ هشدار هنگام استارت زدن روشن می‌گردد و بعد از روشن شدن ماشین خاموش ‌می‌شود. حال اگر بعد از روشن شدن خودرو این چراغ همچنان روشن بماند نشانگر یک خرابی و اخلال در دینام است.

۲- تست بار دینام خودرو

برای این منظور کافیست چراغ‌های بزرگ خود رو را روشن کرده و شروع به استارت زدن کرد. بعد از روشن شدن باید به میزان روشنایی چراغ‌ها دقت کرد. اگر تفاوتی میان میزان روشنایی چراغ‌ها وجود داشته باشد نشانگر خرابی دینام است.
با تست بار، می‌توان به تعویض و یا عدم تعویض دینام خودرو پی برد.

۳- در زمان استارت زدن ماشین دیر روشن می‌شود

این مشکل زمانی که با شارژ مکرر باتری خودرو همراه باشد نشانگر خرابی دینام بوده و نیاز تعویض دینام را هشدار می‌دهد.

۴- استشمام بوی سیم سوخته

در صورت استشمام بوی سیم سوخته باید احتمال آسیب دیدن دینام را مد نظر قرار داد.

5- سایر علائم خرابی دینام خودرو

 • ایجاد سر و صدا از سمت جلوی خودرو نیز یکی از علائم خرابی دینام است.
 • از بین رفتن زغال دینام که با تعویض آن مجددا به کار می‌افتد.
 • خراب شدن آفتامات دینام که تنظیم کننده برق آن است و در صورت خرابی، دینام کار نمی کند.
 • سوختن سیم پیچ داخلی دینام

 

چه راهکارهای برای پیشگیری از خرابی دینام وجود دارد ؟

برای طولانی کردن طول عمر مفید دینام توصیه می‌شود که به یک سری نکات بیشتر دقت شود و این نکات عبارتند از:
– استفاده از باتری با ظرفیت بیشتر
– دور موتور روی ۲۰۰۰ در زمان نگه داشتن
– به وسیله گاز ندادن هنگام توقف کردن
– دور فن کلر را در پایین‌ترین حد نگه داشتن
– چک کردن مدام تسمه موتور
– روشن نکردن چراغ‌های ماشین در زمان توقف کردن و خاموش بودن ماشین.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خودرو به مجله خودرو کالاپلاس مراجعه کنید.

دسته‌ها
منتشر شده

دیسک و صفحه چیست | زمان تعویض دیسک و صفحه

دیسک و صفحه یکی از قطعات مصرفی خودرو است که در صورت مراقبت صحیح می‌تواند طول عمر بیشتری داشته باشد. بسیاری از افراد طبق یک عادت غلط، هنگام رانندگی پای خود را به صورت دائم روی کلاچ ماشین قرار می‌دهند، بدون اینکه مطلع باشند این عادت اشتباه آن‌ها را متحمل هزینه‌هایی مانند تعویض زود به زود صفحه دیسک و بلبرینگ ‌کلاچ خودرو می‌کند. برای شناخت بیشتر شما عزیزان و رفع ابهامات تلاش کرده‌ایم تا در این مقاله به دلایل صدمه دیدن دیسک کلاچ و علائم خرابی آن پرداخته و شما را با نحوه صحیح استفاده از کلاچ خودرو بیشتر آشنا کنیم.

 

پیشنهاد ما به شما بازدید از فروشگاه لوازم یدکی خودرو کالاپلاس است.

 

نحوه عملکرد دیسک و صفحه برای به حرکت درآمدن

همانطور که می‌دانید خودرو برای اینکه حرکت کند نیاز به هماهنگی چند بخش دارد تا بتواند نیروی لازم برای حرکت را بدست بیاورد.

وظیفه کیت کلاچ خودرو برای حرکت دادن خودرو به این صورت است که با فشار کلاچ، فشار وارده به هنگام تعویض دنده‌ها از روی گیربکس برداشته می‌شود و این امر سبب گردش آزاد چرخ‌ها و حرکت آن‌ها می‌گردد.
لازم به ذکر است که کیت کلاچ شامل: دیسک، صفحه و بلبرینگ کلاچ می‌باشد و در بین این اجزا بیشتر از همه صفحه کلاچ است که دچار خوردگی شده و نیاز به تعویض پیدا می‌کند.

 

راه های تست سلامت دیسک و صفحه

برای پی بردن به سالم یا معیوب بودن صفحه کلاچ فقط کافیست به جا رفتن دنده‌های خودرو هنگام حرکت و توان حرکت خودرو در سربالایی‌ها توجه کنیم.
اگر جا رفتن دنده با مشکل روبه‌رو باشد و خودرو توان حرکت لازم برای عبور از سربالایی را نداشته باشد؛ باید برای تعویض دیسک و صفحه کلاچ اقدام کرد.

 

عوامل آسیب زننده به دیسک و صفحه

۱- استفاده بی‌مورد از کلاچ
۲- درست تعویض نکردن دنده
۳- کامل نکردن تعویض دنده قبل ار برداشتن پا از روی پدال
۴- متوقف کردن خودرو در سربالایی با استفاده از کلاچ
۵- آلودگی کلاچ
۶- سوزاندن کلاچ

1- استفاده بی مورد از کلاچ

استفاده بی‌مورد از کلاچ یکی از اشتباهات رایجی است که اغلب مردم از روی عادت و غیر عمد مرتکب آن می‌شوند، حتی این موضوع در میان رانندگان با تجربه نیز شایع است.
این امر موجب استهلاک کلاچ خودرو می‌گردد، پس بهتر است بعد از تعویض دنده پای خود را بصورت کامل از روی کلاچ بردارید.

2- درست تعویض نکردن دنده

روش صحیح تعویض دنده بدین شکل است که ابتدا باید پای خود را بصورت کامل بر روی پدال کلاچ فشار داده و آنگاه اقدام به تغییر دنده کرد.
لذا بعضی افراد عادت دارند، قبل از فشردن کامل پدال و یا بعد از برداشتن پا از روی پدال اقدام به تغییر دنده می‌کنند.
این عادت‌ها باعث آسیب دیدن شدید دیسک و صفحه کلاچ شده و زمان تعویض آن را به جلوتر می‌اندازند.

3- کامل نکردن تعویض دنده قبل از برداشتن پا

این عادت سبب گرفتگی دیسک صفحه شده و خرابی و فرسودگی زود هنگام و همچنین کج شدن دیسک را در پی دارد و به مرور زمان موجبات سخت‌تر شدن گرفتن صفحه کلاچ می‌شود.

4- متوقف کردن خودرو در سربالایی و گرفتن صفحه کلاچ

لازم به ذکر است که متوقف کردن خودرو بدون گرفتن کلاچ علاوه بر آسیب‌های وارده به خودرو بسیار هم خطر آفرین است.
در این مورد با کامل نکردن فشار پدال و گرفتن ترمز آسیب‌های جدی به کلاچ وارد خواهد شد و حتی منجر به سوختن کلاچ خودرو می‌گردد.

5- آلودگی کلاچ

هر چند این عامل آسیب رسان کلاچ چندان شایع نیست، اما نادر هم نیست، در مواردی حتی سبب آسیب به صفحه کلاچ به صورت جدی شده است.
این مشکل زمانی به وجود می‌آید که نوعی سیال مانند روغن ترمز روی دیسک کلاچ می‌ریزد و مانع از عملکرد درست آن شده و به مرور زمان سبب خرابی و سخت‌تر شدن گرفتن کلاچ می‌شود.

6- سوزاندن کلاچ

شایان ذکر است که استفاده نامتعارف از وسیله نقلیه منجر به صدمه دیدن قطعات آن خواهد شد. یکی از استفاده‌های نامتعارف از وسیله نقلیه حمل بار بیشتر از ظرفیت آن است که سبب سوختن صفحه کلاچ ماشین می‌گردد.
عامل دیگری که موجب سوختن صفحه کلاچ می‌شود، کشیده شدن لاستیک‌های خودرو بر سطح جاده است.

یکی از دلایل شایع کشیده شدن لاستیک‌ها بر زمین، تِیک آف زدن هست که توصیه می‌شود جهت پیشگیری از خسارت و سوختن صفحه کلاج ماشین تان جدآ از این کار خودداری کنید.

 

علائم خرابی یا ایراد در سیستم صفحه کلاچ

۱-وقتی که ماشین در حرکت است با گرفتن کلاچ صدایی شبیه خرخر یا لرزش از موتور آن شنیده می‌شود که احتمال ایراد در بلبرینگ کلاچ است.

2- هنگام گرفتن کلاچ، ماشین به شکل پله پله پایین می‌رود و از حالت عادی سفت تر است.
در این مواقع احتمال خرابی در سیم کلاچ است و باید جهت تعویض آن هر چه زودتر اقدام کرد و گرنه ممکن است هنگام رانندگی پاره شده و راننده را به دردسر بیاندازند.

۳- هنگام رانندگی صدایی از وسیله نقلیه شنیده می‌گردد که موقع روشن بودن و یا حالت درجا این صدا شنیده نمی‌شود.

۴- شنیدن صدای اضافه هنگام کلاچ گرفتن خودرو

۵- در حالت روشن بودن و درجا زدن دنده صدای نامتعارف قرچ از موتور به گوش می‌رسد. در این مواقع به احتمال زیاد رگلاژ سیم کلاچ پایین است.

۶- دنده در حالت روشن بودن موتور به آسانی جا می‌رود ولی در هنگام حرکت خودرو دنده حرکت نمی‌کند. این علامت اگر پس از جا زدن دنده هیچ اتفاقی نیافتد، از شایع ترین علائم خرابی صفحه کلاچ خودرو است

 

در چه مواردی دیسک و صفحه زودتر از موعد تمام می‌شود؟

همانطور که می‌دانید صفحه کلاچ یک قطعه مصرفی بوده و به هر حال تمام خواهد شد، اما دلایلی وجود دارند که سبب می‌شود این قطعه عمر کمتری داشته باشد که عبارتند از:
۱- رانندگی کردن با شتاب زیاد و تیک آف کردن خودرو

۲- فشار آوردن زیاد به موتور مخصوصا در سربالایی‌ها

۳-وزن بیش  از حد معمول و تعداد زیاد سرنشینان خودرو

۴- گذاشتن پا روی پدال کلاچ در حین رانندگی. در هنگام رانندگی نباید هرگز پای خود را روی کلاچ قرار داد. معمولا باید پس از تعویض دنده، پای خود را از روی پدال بردارید. زیرا یک تماس اندک پای راننده با پدال کلاچ، عمر صفحه کلاچ را بطور چشمگیری کاهش می‌دهد.

علائم نشان دهنده ضعیف شدن دیسک صفحه چیست؟

۱- هنگامی که پدال کلاچ سفت و خشک شده باشد و آن حالت ارتجاعی و فنری خود را دیگر از دست بدهد.

۲- هنگام رها کردن کلاچ، پایتان را به سرعت به عقب بکشید.

۳- دنده‌ها هنگام جا زدن صدا بدهند.

۴- در هنگام حرکت، دور موتور افزایش می‌یابد ولی سرعت، به آن نسبت افزایش پیدا نمی کند.
۵- پله پله شدن کلاچ که ممکن است به دلیل خشکی و خرابی سیم کلاچ باشد.

 

تاثیر نیم کلاچ بر سلامت قطعات خودرو

لازم به ذکر است که قرار دادن پا بیش از حد بر روی کلاچ و گرفتن نیم کلاچ سبب می‌گردد که در تمام مدتی که پدال کلاچ گرفته می‌شود، قسمت‌های گوناگون خودرو مانند صفحه فشار و بازوی رها کننده با همدیگر درگیر شوند.

اگر این وضعیت به طور دائم ادامه داشته باشد، سبب بروز فرسایش و خوردگی این قطعات می‌شود. بنابراین بهترین راهکار این است که حتی در زمان توقف کوتاه یا در ترافیک دنده را در حالت خلاص قرار داد و از گرفتن نیم کلاچ خودداری کرد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خودرو به مجله خودرو کالاپلاس مراجعه کنید.

دسته‌ها
منتشر شده

کم باد بودن لاستیک | کم شدن باد در زمستان و میزان استاندارد آن

کم باد بودن لاستیک ها آن هم با تغییر فصل بسیار طبیعی است. معمولا با گرم شدن هوا متوجه کم شدن باد لاستیک ها می شوید، شما به عنوان کسی که از خودرو استفاده می کنید باید برای نگهداری و حفظ امنیت خودتان به بخش های مختلف ماشین اهمیت دهید. شما با این کار از هزینه های سنگین نیز جلوگیری می‌کنید. در ادامه به توضیح کاملی درباره خطرات و زمان های مناسب برای چک کردن باد لاستیک پرداخته ایم.

 

پیشنهاد ما به شما بازدید از فروشگاه لوازم یدکی خودرو کالاپلاس است.

کم باد بودن لاستیک | اهمیت تنظیم بودن باد لاستیک‌ها

لاستیک‌ها به عنوان آخرین عضو وسیله نقلیه در تماس با زمین هستند که نقش بسیار مهمی در کنترل ایفا می‌کنند. هر گونه نقص و عیب در آن‌ها ممکن است عواقبی را در پی داشته و زمینه ساز مشکلات و خسارات بیشتر و جدی تر به وسیله نقلیه گردد.
یکی از موارد قابل توجه در رابطه با لاستیک‌ها تنظیم بودن باد آنهاست.
جالب است بدانید کارشناسان خودرو از باد لاستیک به عنوان پاشنه آشین ماشین یاد می‌کنند؛ زیرا تنها ۵ درصد از وزن وسیله نقلیه بر روی لاستیک است و ۹۵ درصد آن بر باد لاستیک می‌باشد.

حد استاندارد لاستیک تایر به چه میزان است؟

تایرهای یک خودرو، بیشترین و موثرترین نقش را در تامین ایمنی یک وسیله نقلیه دارند. بنابراین بسیار مهم است که قبل از اقدام به رانندگی از صحت و سلامت تایرهای ماشین خود اطمینان کافی پیدا کنیم.

چند نکته ضروری و مهم درباره کم باد بودن لاستیک و تایر

تایرها

مهمترین نکته در مورد سلامت تایرها ارتفاع آج آن‌ها است. وقتی که تایر نو است؛ ارتفاع آج آن 9 میلی‌متر می‌باشد که با مرور زمان دچار ساییدگی گشته و کم می‌شود. حال اگر ارتفاع آج لاستیک به زیر ۲ میلیمتر برسد، لازم است که جهت تعویض آن هر چه سریع‌تر اقدام گردد.
زیرا در کمتر از ۲ میلیمتر رانندگی با خودرو را به شدت خطر آفرین کرده و منجر به لغزنده شدن وسیله نقلیه می‌شود.
لازم به ذکر است که برای پی بردن به میزان سائیدگی لاستیک ها، باید به برجستگی‌های دیواره آج‌ها توجه کرد؛ زیرا با برآورد آن‌ها می‌توان اندازه آج لاستیک را محاسبه کرد.

باد لاستیک تایرها

همانطور که متوجه شدید؛ نرمال بودن باد لاستیک‌ها از اهمیت بسیار ویژه‌ای یرخوردار است. اهمیت باد لاستیک‌ها به حدی بالا است که توصیه می‌شود هر ماه وضعیت باد تمامی تایرهای ماشین مورد بررسی قرار بگیرد.
حتی برای اطمینان بیشتر توصیه ما مراجعه به مراکز خدماتی وسیله نقلیه به صورت مرتب است. در این مراکز، دستگاه مجهزی به نام دستگاه فشار سنج وجود دارد که با بالاترین دقت اندازه باد تمامی لاستیک‌های خودرو را می‌سنجند و در صورت نیاز به باد کردن یا خالی کردن لاستیک، توسط اپراتور این کار صورت می‌پذیرد.

کم باد بودن لاستیک و از دست دادن فشار تا چه میزان نرمال است؟

لاستیک‌های خودرو به طور متوسط طی هر ماه تحت شرایط نرمال ۱psi از باد خود را تخلیه می‌کنند. همچنین در هر ۱۰ درجه فارنهایت یا ۵/۶ درجه فارنهایت، کاهش دما تا ۷ psi فشار خود را از دست می‌دهند. عوامل دیگری مانند: پنچری، نشتی، دادن ولو، آسیب دیدگی رینگ‌ها و خرابی‌های دیگر منجر به کم باد شدن لاستیک‌های ماشین می‌شود.
لازم به ذکر است تا ۱۴kps باد از دست دادن توسط هر لاستیک درماه طبیعی است و هر گاه بیشتر از این حد باد تجاوز کند باید توسط متخصص مورد بررسی بگیرد.

کم باد بودن لاستیک ماشین چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟

کم بودن لاستیک‌های خودرو به طبع مانند هر عیب و نقص دیگری علاوه بر وارد کردن صدمه به لاستیک‌ها، بر کارکرد صحیح آن نیز اثر منفی گذاشته و عواقبی را در پی دارد.
از جمله اجزای خودرو که بخاطر کم باد بودن لاستیک‌ها عملکرد صحیح خود را از دست می‌دهند، ترمز و هدایت ماشین توسط راننده است.
به علاوه سفت شدن یا انحراف فرمان به هنگام کم شدن باد لاستیک‌ها، ساییده شدن سریع‌تر و بیشتر قسمت بیرونی آج تایرها را سبب می‌شود.
یکی دیگر از مشکلات رایج هنگام کم باد شدن باد لاستیک‌‌ها داغ شدن لاستیک‌ها با بالا رفتن میزان سطح تماس آنها با زمین است.

تاثیر کم باد بود لاستیک ها بر میزان سوخت

یکی از علائم بارز کم شدن باد لاستیک‌های خودرو، بالا رفتن میزان سوخت وسیله نقلیه است. زیرا با کاهش باد لاستیک فرمان پذیری خودرو پایین آمده و در نتیجه فشار بیشتری به موتور ماشین وارد می‌گردد که این منجر به بالا رفتن سوخت وسیله می‌شود. همچنین زیاد بالا رفتن سوخت با افزایش سطح تماس لاستیک با زمین رابطه مستقیم داشته و هر چقدر اندازه سطح تماس لاستیک با سطح جاده فراتر رود میزان سوخت نیز بیشتر می‌شود.

 

فراتر رفتن باد لاستیک خودرو از حد استاندارد چه تاثیر بر عملکرد خودرو گذاشته و چه عواقبی در پی دارد؟

همانطور که کم بودن باد لاستیک‌ها موجب اخلال در عملکرد صحیح وسیله نقلیه می‌گردد، فراتر رفتن باد لاستیک ‌نیز مشکلات خاص خود را دارد.
در صورت بیشتر از حد بودن باد لاستیک خودرو، سطح اتصال تایر با زمین در کمترین حد خود قرار خواهد گرفت
لازم به ذکر است که وقتی باد لاستیک بیشتر از حد نرمال آن باشد؛ علاوه بر اینکه موجب کاهش پایداری و فرمان پذیری خودرو می‌گردد، ممکن است منجر به ترکیدن لاستیک‌ گشته و شرایط خطرناکی را برای راننده و سرنشینان خودرو در پی داشته باشد.
همچنین علاوه در مواردی مانند: تنظیم نبودن فرمان، عدم تنظیم چرخ‌ها و عدم تنظیم ترمز باعث ساییدگی نامتوازن تایرها شده و در نتیجه تایر با کمترین حد خود در تماس با زمین قرار می‌گیرد.

هنگام باد کردن لاستیک باید چه نکته‌هایی را مد نظر قرار داد ؟

 • قبل از هر چیزی باید یادآور شویم که تا حد امکان، باد کردن لاستیک‌های خودرو را به یک کارشناس بسپارید.
 • نکته دوم این که از باد کردن لاستیک‌‌های معیوب باید جدا خودداری کرد، زیرا احتمال ترکیدن لاستیک معیوب هنگام باد کردن بسیار بالاست، اگر این اتفاق بیافتد ممکن است منجر به پرتاب شدن فرد و صدمات شدید و حتی مرگ را در پی داشته باشد.
 • نکته سوم این همیشه حدود سه ساعت و یا بیشتر، بعد از پارک شدن خودرو باد لاستیک‌های آن را بررسی کنید تا لاستیک‌ها خنک باشند.
 • نکته چهارم برای تنظیم باد لاستیک و رسیدن آنها به فشار باد استاندار، هرگز تا هنگامی که تایر گرم است باد آن را خالی نکنید، در این حالت فشار باد لاستیک‌ها بیشتر از حد نرمال هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خودرو به مجله خودرو کالاپلاس مراجعه کنید.

 
دسته‌ها
منتشر شده

فرزند خوانده | حقوق مالی فرزند خوانده – مسئولیت پرداخت نفقه فرزندخوانده

داشتن فرزند قطعا یکی از شیرینی‌های زندگی مشترک است‌‌. اما گاهی به دلایلی زوجین نمی‌توانند به صورت معمول فرزندی داشته باشند. محروم شدن از نعمت فرزند داشتن حتی ممکن است گاهی سبب سرخوردگی زوجین و سردی زندگی مشترک شود. خوشبختانه امروزه با پیشرفت در علم پزشکی بسیاری از مشکلات زوجین مربوط به فرزندآوری حل شده است و به کمک علم دیگر داشتن فرزند برای زوجین یک حسرت نیست. اگر زوجین به هر دلیلی نخواهند با روش‌های پزشکی صاحب فرزند شوند یا‌‌‌ اینکه جواب لازم را از‌‌‌ این راه نگیرند بهترین راه قبول فرزند خوانده است. حتی بسیاری از خانم‌های مجرد که به هر دلیلی تمایل به ازدواج ندارند می‌توانند از طریق فرزند خواندگی احساس مادر شدن را تجربه کنند. از آن جا که بخش مهمی از فرآیند قبول فرزند خوانده مسائل مالی آن می‌باشد در‌‌‌ این مطلب به بررسی حقوق مالی فرزند خوانده می‌پردازیم.

فرزندخواندگی و شرایط تقاضای آن

بر اساس تعریف قانونی فرزندخواندگی فرآیندی است که بر اساس آن قانون سرپرستی یک کودک بی‌سرپرست را به شخصی که دارای صلاحیت است می‌سپارد.

برای‌‌‌ این که بتوان سرپرستی یک کودک را قبول کرد علاوه بر شرایط مربوط به سلامت جسمی و عقلی باید تمکن مالی نیز وجود داشته باشد‌. تمکن مالی یکی از متقاضیان سرپرستی یعنی زن یا شوهر کافی است.

قبل از سپردن کودک به والدین جدید، بهزیستی وضعیت مالی متقاضیان را به طور کامل بررسی می‌کند. درآمد ماهیانه خانواده‌، وضعیت مسکن و معیشت خانواده‌‌‌ این که مستاجر هستند یا صاحب خانه به طور کامل بررسی می‌شود. در صورتی که تمکن مالی لازم برای تامین هزینه‌‌های زندگی کودک مانند خوراک، پوشاک و تحصیل را داشته باشند با تقاضای آن‌ها موافقت می‌شود.

حقوق مالی فرزند خوانده

کودکی که به طور قانونی به فرزند خواندگی پذیرفته می‌شود دارای حقوقی است که باید حتما توسط والدین رعایت شود از جمله حقوق مالی که بسیار مهم هستند.

در صورتی که اشخاص درخواست فرزندخواندگی بدهند باید مراحل قانونی آن را طی کنند. یکی از‌‌‌ این مراحل مربوط به تامین حقوق مالی کودک است. با توجه به‌‌‌ اینکه فرزند خوانده به هیچ وجه از سرپرست خود ارث نمی‌برد باید حقوق مالی او تامین شود‌. از همین رو قانون دو راهکار ارائه داده است. اولا به نام زدن بخشی از اموال سرپرست دوما بیمه عمر کودک.

بر اساس ماده 14 قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست متقاضی فرزندخواندگی باید بخشی از دارایی یا حقوق مالی خود را به نام فرزند خوانده بزند.‌‌‌ این که باید چه چیزی و به چه میزان به نام کودک باشد را دادگاه تعیین می‌کند‌. البته آنچه که بیشتر در رویه قضایی دیده می‌شود‌‌‌ این است که تمام یا بخشی از یک ملک را به کودک صلح می‌کنند. والدین باید مال را از طریق دفترخانه رسمی یا مراجع قانونی به شکل صلح به کودک بدهند.

بر اساس ماده 15 قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست راه دوم نیز بیمه عمر کودک است. سرپرست باید کودک را بیمه درمان و همچنین بیمه عمر نماید تا زندگی کودک بعد از فوت سرپرست تامین باشد.

هر دوی‌‌‌ این موارد باید با هم باشند یعنی هم صلح اموال و هم بیمه عمر.

نفقه فرزند خوانده

در ماده 15 قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در‌‌‌ این خصوص گفته شده است که سرپرست وظیفه تامین هزینه‌‌های ‌‌نگهداری از کودک و پرداخت نفقه را دارد و در‌‌‌ این مورد مانند نفقه فرزند خونی عمل می‌شود. همان مخارج معمول و متعارف خوراک‌، پوشاک و تحصیل که برای فرزند خونی است باید برای فرزند خوانده هم اعمال شود. در‌‌‌ این امر اولویت با پدر است و در صورتی که پدر فوت کند یا به هر دلیلی توانایی مالی نداشته باشد باید مادر نفقه فرزند خوانده را بدهد.

این موضوع تا زمانی که فرزند نیاز به سرپرستی و مراقبت دارد ادامه پیدا می‌کند.

سوالات متداول

برای فرزند خواندگی باید وضع مالی چگونه باشد‌‌ ؟

باید متقاضی تمکن مالی کافی برای هزینه‌های ‌‌نگهداری کودک را داشته باشد که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

حقوق مالی فرزند خوانده چیست‌‌ ؟

والدین باید‌‌‌ آینده مالی کودک و نفقه او را تامین کنند که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

چه اموالی را باید به نام فرزندخوانده کرد‌‌ ؟

اینکه چه مالی و به چه میزان باشد از سوی دادگاه تعیین می‌شود که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

آیا باید به فرزند خوانده نفقه پرداخت‌‌ ؟

بله سرپرست ملزم به پرداخت نفقه است که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

برای دریافت پاسخ سوالات خود و مشاوره حقوقی در مورد فرزند خواندگی و حقوق مالی او می‌توانید از خدمات مشاوره آنلاین و تلفنی وکیل دات کام استفاده نمایید. همچنین با عضو شدن در کانال تلگرام وکیل دات کام از جدیدترین مطالب حقوقی مطلع شوید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق مالی فرزند خوانده، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون حقوق مالی فرزند خوانده پاسخ دهند.

دسته‌ها
منتشر شده

مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال

مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال برای چه ضرورت دارد؟ امروزه سرمایه گذاری بر روی انواع ارز از جمله برخی از آن‌ها بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و هر فرد می‌تواند با اندکی سرمایه به سود بسیار خوبی از این طریق دست یابد. ارزهای دیجیتال نیز یکی از انواع ارز در جهان به شمار می روند که در ادامه قصد داریم توضیحات مفصلی را در خصوص آن ها خدمتتان ارائه نماییم، با ما همراه باشید.

 

 برای دریافت مشاوره در زمینه بیت‌کوین می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.  

 

مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال | ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال در واقع به ارزی گفته می‌شود که هیچ گونه وجود فیزیکی ندارد و به صورت دیجیتالی و آنلاین خرید و فروش می‌شود. ارزهای دیجیتال از به هم پیوستن رمزهای پبچیده ریاضی به وجود می‌آیند و بازار خرید و فروش آن‌ها امروزه رونق چشمگیری داشته است. برای مثال بیت کوین یک ارز دیجیتالی مشهور به حساب می‌آید که امروزه طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کرده است.

مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال | علت سرمایه گذاری

علت اینکه افراد بر روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند این است که این نوع ارزها از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند و به راحتی می‌توانند افراد را به سود بالا برسانند. برای مثال می‌توانید با کمترین میزان سرمایه بر روی یک ارز دیجیتالی سرمایه‌گذاری کنید و با پیش بینی روند نوسان بازار ارز به سود بسیار بالایی دست یابید و دوباره این‌کار را برای دریافت سود بیشتر تکرار کنید.

مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال | فاکتور های لازم برای سرمایه گذاری

برای سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال می‌بایست به برخی فاکتورهای مهم انجام این کار توجه ‌کنید تا بتوانید با خیال راحت بر روی انواع ارزهای دیجیتالی سرمایه‌گذاری کنید. فاکتورهای لازم برای سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال به شرح زیر می‌باشند:

 • ابتدا رمز ارز مورد نظر را در میزان حجم آن ضرب کنید، هرچقدر که عدد به دست آمده بزرگ‌تر باشد به این معناست که آن ارز از اعتبار و رتبه بالاتری برخوردار است و تقریبا می‌توان گفت احتمال ضرر و زیان بسیار کم است.
 • توجه کنید که ارز مورد نظرتان تا چه مقدار در بازار موجود است، هرچقدر که حجم بالاتری از آن نوع ارز در بازار موجود باشد می‌توان گفت که آن ارز گزینه مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری است و بهتر است که بر روی آن سرمایه‌گذاری کنید.
 • برای اینکه بفهمید چه زمانی قرار است قیمت ارز مورد نظرتان بالا برود باید توجه کنید که تولید آن ارز چه زمانی به سقف می‌رسد. برای همه ارزهای دیجیتالی یک سقف تولید در نظر گرفته شده است که اگر تولید آن‌ها به سقف برسد تولید متوقف می‌شود و همین باعث بالا رفتن قیمت آن ارز خواهد گردید. بهتر است ارزهایی را خریداری کنید که حد مشخصی برای تولید آن‌ها در نظر گرفته شده است، زیرا این نوع ارزها دارای امنیت بسیار بیشتری هستند.
 • معمولا تمامی ارزهای دیجیتالی در بستر شبکه‌های بلاکچین تولید و خرید و فروش می‌شوند. می‌توانید اطلاعات هر نوع ارز را در شبکه بلاکچین مخصوص به آن به دست آورید و شرایط خود را نیز بسنجدید سپس اقدام به خریداری کنید.

اقدامات لازم توسط خریدار

 • ارزهای دیجیتال خود را توسط چندین کیف پول نگهداری کنید. هرچقدر که ارز مورد نظرتان دارای کیف پول بیشتری باشد به معنای اعتبار بسیار بالای آن می باشد.
 • سعی کنید وایت پیپر هر نوع ارز دیجیتالی را قبل از هر کاری مشاهده کنید. وایت پیپر به شما کمک می‌کند تا بتوانید سرمایه گذاران، اسپانسر ها و .. ارز مورد نظرتان را مشاهده کنید و در واقع مانند شناسنامه یک ارز دیجیتال به شما کمک خواهد کرد.
 • بهتر است ارزی را خریداری کنید که دارای طول عمر بیشتری باشد.
 • ارزی را انتخاب کنید که بیشترین پذیرش از سوی سایر کشورها را دریافت کرده است.

مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال | برسی چند نوع

همانطور که در بالا گفته شد ارزهای دیجیتال دارای انواع مختلفی است ‌که هرکدام با نوع دیگر تفاوت‌های زیادی دارد. در ادامه چند نوع ارز دیجیتال را نام برده‌ایم:

بیت کوین

 • بیت کوین در حال حاضر پرطرفدارترین ارز دیجیتالی موجود در جهان است.
 • این نوع ارز در سال ۲۰۰۹به جهان معرفی ‌گردید و طول عمر بسیار طولانی دارد.
 • این نوع ارز به صورت غیرمتمرکز فعالیت می‌کند و هیچ کشوری بر روی آن نظارت نخواهد کرد.
 • اکثر کشورهای جهان بیت کوین را به رسمیت شناخته‌اند و اعتبار بسیار زیادی در میان سرمایه‌گذاران دارد.
 • ارز دیجیتال بیت کوین از امنیت بسیار بالایی برخوردار است و از آنجایی که روش تولید آن بسیار دشوار است، امکان تقلب نیز در آن وجود ندارد.
 • بیت کوین در بستر شبکه بلاکچین مشغول به فعالیت می‌باشد.
 • طبق سرشماری امروزه بیشترین حجم معاملات ارزهای دیجیتال در بازار مربوط به بیت کوین می‌باشد.
 • بیت کوین از میان ارزهای دیجیتال موجود در بازار به عنوان با ارزش‌ترین نوع ارز دیجیتالی انتخاب گردیده است.
 • بیت کوین تا سقف بیست و یک میلیون واحد تولید می‌شود.
 • سرعت انجام تراکنش بسیار سریع است و مدت زمان معامله بیت کوین چیزی حدود ده دقیقه است.
 • برای نگهداری از بیت کوین می‌توان از کیف پول‌های ‌مختلفی استفاده کرد.

برای آشنایی بیشتر با ارز بیت کوین کلیک کنید.

اتریم

 • ارز دیجیتالی اتریم در سال ۲۰۱۴به جهان معرفی گشت.
 • اتریم نیز بستر شبکه بلاکچین فعالیت می‌کند.
 • اتریم دارای امنیت بسیار زیادی است و هیچکس نمی‌تواند با هک رمزهای آن اقدام به تقلب کند.
 • ارز دیجیتالی اتریم در سال‌های اخیر با افت قیمت بسیار شدیدی مواجه شده است.
 • کارگزاران هیچ سقفی را برای تولید اتریم در نظر نگرفته‌اند.
 • اتریم دارای کیف پول‌های متنوعی می‌باشد.
 • سرعت انجام تراکنش ارز دیجیتالی اتریم بالاتر از بیت کوین است.
 • این نوع ارز نیز توسط اکثر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است.

ریپل

 • ارز دیجیتالی ریپل در سال ۲۰۱۳به جهان معرفی شده است.
 • این نوع ارز از سرعت تراکنش بسیار بالایی برخوردار است.
 • ریپل یک ارز دیجیتالی نیمه متمرکز به حساب می‌آید و معمولا با بانک‌ها فعالیت می‌کند.
 • ریپل نوسانات قیمت بسیار شدیدی دارد و هر لحظه قیمت آن کم و زیاد می‌شود.
 • امنیت ریپل مورد بحث است و نمی‌توان گفت که این نوع ارز امنیت زیادی دارد.
 • هنوز هیچ سقفی برای تولید ریپل در نظر گرفته نشده است.
 • کیف پول‌های متفاوتی برای نگهداری ارز ریپل وجود دارد.
 • ریپل از ارزهای به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی به حساب می‌آید.

تزوس

 • ارز دیجیتالی تزوس در سال ۲۰۱۴به بازار ارزهای دیجیتال معرفی گردید.
 • تزوس دارای ریسک بسیار پایینی می‌باشد و احتمال ضرر و زیان آن بسیار کم است.
 • بسیار سریع توسعه پیدا کرده است.
 • تحت نظارت هیچ کشوری نیست و به صورت غیر متمرکز فعالیت می‌کند.
 • نوسانات قیمتی کم

مونرو

 • در سال ۲۰۰۱۴به بازار معرفی گردید.
 • امکان مشاهده موجودی تراکنش آن و اطلاعاتش درشبکه بلاکچین وجود ندارد.
 • سرعت انجام معاملات این نوع ارز بسیار بالا می‌باشد.
 • دارای امنیت بسیار بالایی است و به راحتی نمی‌توان رمزهای آن را هک کرد.
 • دچار نوسانات قیمتی بسیار کمی می‌شود.
 • حداکثر تولید این نوع ارز دیجیتال ۱۸میلیون واحد می‌باشد.

الگو رند

 • این نوع ارز در سال ۲۰۱۹به جهان معرفی شده است.
 • بسیار سریع توسعه یافته است.
 • امنیت بسیار بالایی دارد.
 • غیرمتمرکز است.
 • برای انجام هر تراکنش این نوع ارز نیاز به پنج ثانیه زمان است.
 • فقط از چند نوع کیف پول مخصوص می‌توان برای نگهداری این نوع ارز استفاده نمود.
 • نهایت عرضه این نوع ارز ده بیلیون واحد می‌باشد.

برخی نکات مهم در رابطه با سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال

 • سعی کنید تمام سرمایه خود را بر روی یک نوع ارز متمرکز نکنید و چند نوع ارز مختلف را خریداری کنید.
 • بهتر است ابتدا با سرمایه کمی شروع کنید تا به سود برسید و بعد مقدار سرمایه بیشتری را برای این‌کار صرف کنید.
 • بهتر است قبل از خرید هر نوع ارز دیجیتال ابتدا از یک مشاور کاردان و با تجربه کمک‌ بگیرید تا شما را در این زمینه راهنمایی کند.

سوالات متدوال

چرا باید بر روی ارز های دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

به این دلیل که از امنیت زیادی برخوردار هستند و می توانند باعث دست یابی به سود زیادی شوند.

ارز دیجیتالی بیت کوین در چه سالی به جهان معرفی شد؟

این نوع ارز در سال ۲۰۰۹به جهان معرفی شد.

میزان امنیت ارز های دیجیتال چقدر است؟

معمولا ارز های دیجیتالی از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

 

برای دریافت مشاوره کسب و کار در ایران و دیگر کشورها می‌توانید با کارشناسان مرکز کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.

 

 

 

دسته‌ها
منتشر شده

شرایط مرخصی گرفتن | انواع مرخصی در قانون کار – نحوه محاسبه

کارگر و کارفرما دو عامل اساسی تولید و چرخه اقتصاد در جامعه به شمار می‌روند که با کمک یکدیگر می‌توانند به آبادانی تولید، ساخت و ساز و… کمک فراوانی نمایند. در رابطه با کارگر و کارفرما قانونگذاران قوانین بسیار مهمی را پیش بینی نموده‌اند تا حقوق هیچ یک از آن‌ها ضایع نشود. مرخصی نیز یکی از این قوانین در مورد کارفرما و کارگر می‌باشد که به کارگر تعلق می‌گیرد. در ادامه در مورد انواع و شرایط مرخصی در قانون کار توضیحات مفیدی را ارائه نموده‌ایم، با ما همراه باشید.

مرخصی در قانون کار چیست ؟

بعضی اوقات ممکن است کارگر به علت‌های مختلف نتواند به سرکار برود و یا اینکه به صورت قانونی اجازه داشته باشد که در یک روز مشخص استراحت کند‌ که در این ‌موارد می‌توان ‌گفت فرد به مرخصی رفته است. قانونگذاران برای حمایت از کارگر قانونی را وضع نموده‌اند ‌که طبق آن کارگر می‌تواند در برخی موارد خاص و ‌روز‌های معین‌ شده به مرخصی برود که تعداد روزهای مرخصی در هر مورد متفاوت خواهد بود و با توجه به نوع مرخصی معین می‌شود.

انواع و شرایط استفاده از مرخصی در قانون کار

در قانون کار انواع مرخصی برای کارگران‌ شرح داده شده است، همانطور که در بالا گفته شد تعداد روز‌های مرخصی با توجه به نوع آن متفاوت خواهد بود و ممکن است بیشتر یا کمتر شود. انواع مرخصی در قانون کار به شرح زیر می‌باشند:

مرخصی استحقاقی

 • طبق ماده ۶۴ قانون کار مرخصی استحقاقی نوعی مرخصی کار به حساب می‌آید که طی آن هر کارگر می‌تواند در سال بیست و شش روز به مرخصی برود. حتی اگر کارگر مدت یک سال کار نکرده باشد نیز می‌تواند به اندازه تعداد ماه‌هایی که کار کرده است نیز مرخصی دریافت کند که در هر ماه کار دو و نیم روز مرخصی به فرد تعلق خواهد گرفت که فرد می‌تواند ‌این روزها را به سرکار نرود و حقوق دریافت کند. طبق ماده ۶۵ قانون کار مرخصی استحقاقی برای کارگرانی که در مشاغل دشوار و زیان آور فعالیت می‌کنند در سال سی و پنج روز می‌باشد و علاوه بر اینکه این افراد می‌توانند حدود نه روز بیشتر از سایر کارگران مرخصی دریافت کنند بلکه آن‌ها در هر شش ماه کار می‌توانند دو بار از مرخصی‌های خود استفاده کنند. نکته حائز اهمیت این است که قانونگذار قانونی را وضع نموده‌اند که طی آن هیچ کارگری ‌نمی‌تواند بیش از نه روز از مرخصی‌های یکسال خود را ذخیره کند و حتما باید به مرخصی برود. این به این دلیل است که کارگر بتواند مرخصی‌های خود را به راحتی طلب نماید و هیچ ترسی از کارفرما در این مورد نداشته باشد.
 • چنانچه فرد به علت ازدواج دائم، فوت پدر، مادر، همسر و فرزندان به مرخصی برود نیز در واقع به مرخصی استحقاقی با حقوق رفته است. قانونگذار برای کارگر سه روز مرخصی در نظر گرفته است تا بتواند به چنین مواردی برسد.

نکته بسیار مهم: چنانچه کارگر مرخصی ساعتی درخواست کند و میزان مرخصی او از یک روز هم کمتر باشد مدت زمان رفت و برگشت او به سرکار جزو مرخصی استحقاقی به حساب می‌آید.

مرخصی بدون حقوق

در قانون کار نوعی مرخصی نیز شرح داده شده است که دارای حقوق نیست و اگر کارگر بخواهد از آن استفاده کند در روز‌های مرخصی‌اش حقوق دریافت نخواهد کرد. برای مثال هر فرد می‌تواند در تمام مدت زمان کارش برای ادای حج واجب یک ماه به مرخصی برود اما در این یک ماه حقوقی دریافت نخواهد کرد و یا شخصی که برای رفتن به جشن عروسی اقدام به درخواست مرخصی می‌کند نیز از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌کند.

مرخصی استعلاجی | شرایط استفاده

مرخصی استعلاجی نیز از انواع مرخصی‌های شرح داده شده در قانون کار می‌باشد. کارگر از مرخصی استعلاجی برای درمان بیماری خود استفاده می‌کند و در این نوع مرخصی نه تنها حقوق دریافت می‌کند بلکه جزو سابقه بیمه و بازنشستگی فرد نیز به حساب می‌آید.

مرخصی زایمان

مرخصی زایمان در قانون کار به این دلیل ذکر شده است که از زنان باردار شاغل حمایت شود. طبق این قانون هر زن باردار می‌تواند تا زمان وضع حمل خود به مرخصی برود و نه تنها در مدت زمان مرخصی‌اش حقوق دریافت می‌کند بلکه مدت زمان مرخصی نیز به عنوان سابقه کاری برای او در نظر گرفته می‌شود.

برای کسب اطلاع از مدت زمان مرخصی زایمان و شرایط استفاده از آن با کلیک به مقاله مربوطه مراجعه نمایید.

نکته مهم: اگر فرد در حین کار از دنیا برود و مرخصی‌های ذخیره شده داشته باشد حقوق تمام روزهای مرخصی‌اش به بازماندگانش پرداخت خواهد گردید.

قوانین مهم مربوط به شرایط استفاده از مرخصی در قانون کار

 • مرخصی کارگران با روز‌های تعطیل محاسبه نمی‌شود و کارگر علاوه بر اینکه در روز‌های تعطیل به سر کار نمی‌رود بلکه می‌تواند تمام مرخصی‌های خود را نیز دریافت کند. برای مثال جمعه یک روز نعطیل است و اگر فردی در روز جمعه کار کند علاوه بر اینکه حقوق ثابت کار خود را دریافت می‌کند حقوق روز تعطیل جمعه نیز به او تعلق می‌گیرد.
 • طبق ماده ۶۹ قانون کار کارگر و کارفرما باید بر سر اینکه کارگر در چه روز‌هایی به مرخصی برود توافق کنند.
 • در صورتی که فرد بازنشسته شود و یا اینکه فوت کند و یا از کار افتاده شود باز هم کارفرما باید حقوق روز‌های مرخصی‌اش را به او یا ورثه‌اش پرداخت نماید.
 • تمامی مرخصی‌های استعلاجی جزو سابقه بیمه فرد به حساب می‌آیند.

سوالات متدوال

مرخصی استعلاجی برای چه دریافت می‌شود ؟

مرخصی استعلاجی برای درمان بیماری کارگر به او داده می‌شود.

در صورت ازدواج دائم کارگر چند روز مرخصی خواهد داشت ؟

کارگر می‌تواند به علت ازدواج دائم خود سه روز مرخصی دریافت ‌کند.

اگر فرد فوت کند حقوق مرخصی‌های ذخیره شده او به چه کسی پرداخت می‌شود ؟

اگر فرد فوت کند کارفرما تمام حقوق مرخصی‌های ذخیره شده‌اش را به ورثه و بازماندگاش پرداخت می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و انواع مرخصی، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط و انواع مرخصی پاسخ دهند.

دسته‌ها
منتشر شده

جواز کسب آرایشگاه زنانه در تهران

چطور می‌توان جواز کسب آرایشگاه زنانه در تهران دریافت کرد؟ آرایشگری یکی از پردرآمدترین مشاغل در کشور به شمار می‌آید. آرایشگران در واقع خالق زیبایی هستند و  در استان تهران شغل آرایشگری رونق بسیار چشمگیری داشته است. اما هر خانم آرایشگری برای اینکه بتواند مهارت‌های خود را به پول تبدیل کند می‌بایست ابتدا جواز کسب آرایشگاه دریافت کند تا بتوانند به صورت قانونی کار خود را آغاز کند. در ادامه توضیحات مفصلی در این خصوص شرح داده شده است،با ما همراه باشید.

 

برای دریافت جواز کسب با کمترین دردسر می‌توانید با کارشناسان مرکز مشاوره کاردوک از طریق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگیرید.

 

جواز کسب آرایشگاه چیست و چرا باید آن را دریافت کرد؟

جواز کسب آرایشگاه زنانه در واقع سندی است که اثبات می‌کند خانم آرایشگر صلاحیت انجام این کار را دارد و می‌تواند به خوبی شغلش را به انجام برساند. دریافت جواز کسب به این دلیل الزامی است که فرد بتواند به صورت قانونی شغل خود را آغاز کند و در واقع به صورت قانونی مورد تایید قرار گیرد. فردی که می‌خواهد شغل آرایشگری را آغاز کند، زیر مجموعه اصناف قرار می‌گیرد و طبق قانون ملزم به دریافت جواز کسب از اتحادیه است.

شرایط دریافت جواز کسب آرایشگاه زنانه در تهران

برای دریافت جواز کسب آرایشگاه زنانه در تهران می‌بایست برخی شرایط را دارا بود و قوانین را رعایت کرد. در زیر شرایط دریافت جواز کسب آرایشگاه زنانه شرح داده شده است:

 • برای هر قسمت آرایشگاه فضای مناسبی را در نظر گرفت. به ترتیب برای اپیلاسیون ۱۲متر مربع، ترمیم مو ۱۲ متر مربع، انجام تاتو و میکرو ابرو ۱۸متر مربع و برای انجام کل خدمات آرایشگری حداقل ۳۰متر مربع فضا نیاز است. در این صورت اگر آرایشگر بخواهد در هر رشته‌ای فعالیت کند باید فضای مخصوص آن را فراهم کند.
 • داخل واحد صنفی باید به گونه‌ای باشد که هیچکس نتواند از بیرون داخل آن ‌را رویت کند.
 • واحد صنفی نباید در مکانی که مشاغل غیر مرتبط فعال هستند واقع باشد، برای مثال نمی‌تواند در یک پاساژ لباس فروشی سالن زیبایی افتتاح کرد.
 • واحد صنفی که قرار است برای آن جواز کسب دریافت شود نباید به تعمیرگاه‌های خودرو، آموزشگاه‌های مردانه، نمایشگاه خودرو، تعویض روغنی و … نزدیک باشد.
 • انتخاب نام مناسب برای آرایشگاه زنانه که با عفت عمومی هماهنگی داشته باشد‌.
 • بهتر است واحد صنفی دارای دوربین مداربسته باشد.
 • واحد صنفی باید حتما دارای هواکش و تهویه مناسب باشد و تمامی موارد بهداشتی در آن رعایت شود. توجه داشته باشید که اگر در واحد صنفی بهداشت رعایت نشود بازرس ممکن است آن را تایید نکند.

مراحل اخذ مجوز آرایشگاه بانوان در تهران

برای دریافت جواز کسب آرایشگاه زنانه می بایست برخی مراحل را به خوبی طی نمود تا بتوان تایید اتحادیه را دریافت کرد که در آن‌صورت جواز کسب صادر می گردد. در زیر مراحل دریافت جواز کسب آرایشگاه زنانه شرح داده شده است:

 • از طریق سامانه ایرانیان اصناف درخواست خود را ارسال می کنید
 • پس از بررسی های اولیه از طرف ارگان مربوطه در مرحله اولیه درخواست مورد بررسی قرار می گیرد. حدودا 10 روز طول می کشد.
 • در صورت پذیرش اولیه امکان ارسال مدارک به وجود می آید.
 • پس از ارسال مدارک و پذیرش اسناد، به واحد مذکور بازرسی جهت بازدید از اتحادیه ارسال می‌شود.
 • در مرحله بعد هیئت مدیره اتحادیه آرایشگران تهران با توجه به شرایط فرد، در مورد او تصمیم‌گیری نموده و اگر دارای صلاحیت بود، تاییدیه دریافت جواز کسب را به او ارایه می‌نمایند.
 • در مرحله آخر پرداخت وجوه الزامیه اتحادیه از طریق سامانه ایرانیان اصناف باید انجام شود. (حق عضویت یک ساله 600هزار تومان و حق ورود به اتحادیه 800 هزار تومان)

در مرحله آخر اگر فرد صلاحیت دریافت جواز کسب را داشت رئیس اتحادیه جواز کسب او را برای یک سال صادر نموده و بعد از یک سال برای یک دوره پنج ساله یا ده ساله تمدید می‌نماید. برای تمدید پروانه کسب کلیک کنید.

برای آشنایی بیشتر با مراحل گرفتن جواز کسب کلیک کنید.

مدارک و مبالغی که سازمان برای صادر کردن مجوز نیاز دارد

 • تصویر کارت ملی و شناسنامه
 • تصویر مدرک تحصیلی
 • تصویر مدارک آرایشگری فنی حرفه ای
 • تصویر 3 در 4 از متقاضی
 • رضایت کتبی شوهر یا پدر و در صورت مطلقه بودن عکس از تمام صفحات طلاق نامه و در صورت فوت شوهر و پدر کپی گواهی فوت آن ها
 • ارائه سند مالکیت واحد صنفی در صورت مالک بودن یا ارائه اجاره نامه رسمی در صورت مستاجر بودن در واحد صنفی و یا مبایعه نامه به نام فرد متقاضی
 • گواهی بهداشت و کارت معاینه پزشکی
 • گواهی عدم سو پیشینه کیفری
 • گواهی گذراندن دوره های آموزشی در یک آموزشگاه معتبر
 • گواهی نامه مهارت فنی
 • واریز وجوه اتحادیه از طریق سامانه ایرانیان اصناف 

برای آشنایی بیشتر با سامانه ایرانیان اصناف کلیک کنید.

دریافت جواز کسب آرایشگاه زنانه در تهران چقدر طول می کشد؟

برای دریافت جواز کسب آرایشگاه زنانه در تهران نیاز به صرف مدت زمان زیادی نخواهد بود و از آنجایی که به محض تحویل مدارک درخواست متقاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در طی یک‌ الی دو ماه با توجه به شرایط فرد جواز کسب او صادر خواهد گردید.

نکته مهم: ارائه تمام مدارک‌ذکر شده در بالا برای دریافت جواز کسب الزامی است و چنانچه مدارک بالا ارائه نشوند و یا دارای اشکالاتی باشند، جواز کسب صادر نخواهد شد.

سوالات متدوال

چرا باید جواز کسب دریافت کنیم؟

به دلیل اینکه دریافت جواز کسب صلاحیت ما را برای انجام کار به صورت قانونی تایید می کند.

اگر فرد دارای سو پیشینه باشد و یا اعتیاد داشته باشد می تواند جواز کسب بگیرد؟

خیر فرد آرایشگر نباید اعتیاد یا سو پیشینه کیفری داشته باشد.

رعایت بهداشت برای صدور جواز کسب چقدر اهمیت دارد؟

رعایت بهداشت برای صدور جواز کسب بسیار مهم می‌باشد و چنانچه فرد موارد بهداشتی را رعایت نکند جواز کسب برای او صادر نخواهد شد.

 

برای دریافت جواز کسب با کمترین دردسر می‌توانید با کارشناسان مرکز مشاوره کسب و کار کاردوک از طریق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگیرید.